Pøbelopptøyer i Hviterussland. Hvem står bak, og hva er hensikten?

Pøbelopptøyer i Hviterussland.

Presidentvalget i Hviterussland 9. august resulterte som forventet i en overlegen seier for Aleksandr Lukasjenko, som har innehatt presidentembetet siden 1994. Lukasjenko fikk 80 prosent av stemmene, mens Svetlana Tikhanovskaja, den fremste av utfordrerne, fikk 10 prosent.

Valgresultatet var i samsvar med både meningsmålinger og en valgdagsmåling.

Tikhanovskaja og opposisjonen har imidlertid nektet å akseptere valgutfallet, og det har brutt ut omfattende opptøyer i Minsk og andre hviterussiske byer.

Tv-bilder som viser hvordan demonstranter ved en voldelig og utfordrende opptreden forsøker å provosere politi og sikkerhetsstyrker til å bruke vold fremfor journalister og fjernsynskameraer, påstander om at en demonstrant skal ha blitt drept av sikkerhetsstyrkene, anklager fra opposisjonen om et forfalsket valg og omfattende politivold og en melding om at Lukasjenko skal ha flyktet til Tyrkia, viser hva som foregår i Hviterussland: Et forsøk på fargerevolusjon.

Se tv-bilder fra opptøyene i Hviterussland her.

Hviterussiske myndigheter og sikkerhetsstyrker ser ut til å ha situasjonen under kontroll. Og om nødvendig vil hviterussiske myndigheter kunne be om assistanse fra Russland. Lukasjonko er heller ingen svak og usikker leder som Ukrainas president i 2014, Viktor Janukovitsj, som unnlot å ta i bruk de nødvendige maktmidler og dermed utleverte staten han hadde ansvaret for til ekstremister. Om nødvendig vil Lukasjenko gi ordre om å skyte med skarpt mot bråkmakere og voldsutøvere. Det er derfor lite trolig at forsøket på fargerevolusjon og kupp vil lykkes.

Demonstrantene er alle unge, og de representerer på ingen måte vanlige hviterussere. Tvert imot tyder valgutfallet på at folk flest ønsker ro og orden, ikke rart med tanke på borgerkrigen og det statlige sammenbruddet i nabolandet Ukraina etter den såkalte Majdan-revolusjonen i 2014.

Spørsmålet er hvorfor vi nå opplever et forsøk på fargerevolusjon i Hviterussland. Hvem står bak, og hva er hensikten?

At den hviterussiske opposisjonen på egen hånd skulle ha kunnet organisere opptøyene vi nå er vitne til, er lite trolig. Hvilke krefter i Vesten – det er bare Vesten som støtter den hviterussiske opposisjonen – er det som står bak de voldelige opptøyene? Og hvorfor opplever vi et brudd med den lite konfronterende politikken Vesten siden 2014 har ført overfor Lukasjenko og hans styre?

Frem til 2014 var Lukasjenko av Vesten stemplet som ”Europas siste diktator”, noe som resulterte i vestlige sanksjoner, demonisering av Lukasjenko i vestlige massemedier og konstante anklager fra den vestlige menneskerettighetsindustrien om hvor forferdelige forholdene var i Hviterussland.

Etter statskuppet i Ukraina i 2014 da Lukasjenko – som trolig var blitt skremt av Moskvas støtte til Krims løsrivelse og det østukrainske opprøret – unnlot å ta Russlands side i konflikten med Ukraina, opphørte den vestlige kritikken av forholdene i Hviterussland over natten. Sanksjonene ble delvis opphevd. Vestlige massemedier slutte å skrive om politisk undertrykkelse i Hviterussland og begynte å skrive om hvordan Lukasjenko kranglet med Putin om olje- og gassleveranser og andre spørsmål. Og den vestlige menneskerettighetsindustrien hadde tilsynelatende glemt Hviterussland. Det manglet bare at Lukasjenko ble invitert til Det hvite hus. Hensikten var åpenbar, det gjaldt å trekke Hviterussland mot Vesten og bort fra Russland.

Hvilke krefter er det som står bak den tilsynelatende tilbakevendingen til Vestens konfronterende forhold til Lukasjenkos Hviterussland?

Det første svaret som melder seg, er at det er amerikansk etterretning og de tallrike amerikanske organisasjonene og fondene til støtte for det som omtales som demokrati og menneskerettigheter, som står bak forsøket på fargerevolusjon i Hviterussland. De amerikanske miljøene som vanligvis er involvert i fargerevolusjoner og forsøk på fargerevolusjoner rundt om på kloden, ser i dag imidlertid ut til å ha nok med å lage en fargerevolusjon på hjemmebane for å bli kvitt Donald Trump, som den globalistiske amerikanske eliten hater og frykter. Dessuten er det lite trolig at amerikansk etteretning skulle gjøre noe så dumt som å støtte aksjoner som utelukkende vil drive Lukasjenko nærmere Putin og Russland.

At mektige EU-land som Tyskland eller Frankrike skulle være involvert i forsøket på fargerevolusjon i Hviterussland virker heller ikke særlig sannsynlig. Tyskland var utvilsomt involvert i statskuppet i Ukraina i 2014. Men den kraftige russiske reaksjonen i form av støtte til Krims løsrivelse og opprøret i Øst-Ukraina, sanksjonene amerikanerne presset frem, og brudd på samhandelen med Russland skremte utvilsomt Berlin, Paris og andre europeiske hovedsteder – og Tyskland og Frankrike måtte snekre sammen en slags løsning på krisen i Ukraina på Putins betingelser. Det siste Tyskland, Frankrike og andre sentrale EU-land ønsker, er en gjentakelse av hendelsene i Ukraina i Hviterussland. Og heller ikke europeiske etterretningstjenester kan ha noen interesse av å støtte aksjoner som vil knytte Lukasjenko til Moskva.

Det mest sannsynlige svaret er derfor at det er russofobe, ekstremistiske miljøer i de baltiske statene, Polen eller andre land i Øst-Europa som står bak forsøket på fargerevolusjon i Hviterussland, og at disse miljøene denne gangen opererer uavhengig av både USA og Europa representert ved sentrale EU-land som Tyskland og Frankrike. Noen annen forklaring på støtten til et forsøk på en fargerevolusjon som er dømt til å mislykkes, som vil ødelegge for ethvert forsøk på å trekke Hviterussland nærmere Vesten, og som vil drive Lukasjenko i armene på Putin og Russland, er det ikke mulig å finne.

Les om hvordan Lukasjenko siden 2014 har forsøkt å manøvrere mellom Russland og Vesten her.

Les om anti-russiske opptøyer i Georgia i 2019 her.

Les om fargerevolusjonen i Armenia i 2018, og om vestlige massemediers lite objektive fremstilling av fargerevolusjoner, her.

Publisert på Herland Rapporten 11. august og trykket i Friheten 20. august 2020.

Publisert i Hviterussland | 2 kommentarer

Overveldende tillitserklæring til Putin

Vladimir Putin avgir sin stemme. Smittevernet er på plass!

Etter at over 90 prosent av stemmene ved folkeavstemningen om konstitusjonelle reformer i Russland er talt opp, er det klart at ca 75 prosent har stemt for de foreslåtte endringene i grunnloven. Fremmøtet var på ca 65 prosent. Dette kan ikke betegnes som noe annet enn en overveldende tillitserklæring til Vladimir Putin.

Initiativet til de konstitusjonelle reformene tok Putin selv i en tale til nasjonen 15. januar i år. Deretter ble forslaget til reformer utarbeidet av en arbeidsgruppe der jurister, politikere og representanter for allmennheten var representert.

Forslaget kunne ha vært vedtatt av Dumaen, der Putins parti, Det forente Russland, kontrollerer ca 340 av de 450 setene. Men Putin insisterte selv på en folkeavstemning.

Avstemningen skulle etter planen ha foregått 22. april. Men på grunn av korona-epidemien har den blitt utsatt frem til nå. På grunn av korona-situasjonen strakte avstemningen seg dessuten over 7 dager (25. juni til 1. juli). Og som et prøveprosjekt kunne folk i Moskva og Nizjnij Novgorod stemme via nettet.

Av forslagene befolkningen ble bedt om å ta stilling til, kan nevnes:

– Den russiske konstitusjon skal ha forrang fremfor internasjonal lovgivning

– Dumaen skal få større myndighet ved utnevnelsen av statsministeren og øvrige regjeringsmedlemmer, noe som reduserer presidentens makt

– Presidenten, ministre, dommere og høyere embetsmenn skal ikke kunne ha utenlandsk statsborgerskap

– Minstelønnen skal ikke være lavere enn eksistensminimum

– Pensjoner skal justeres i takt med prisstigningen

– Putins tidligere presidentperioder ”nulles” som en følge av de konstitusjonelle reformene, slik at han kan gjenvelges i 2024 og 2030

– Ekteskap skal bare kunne inngås mellom mann og kvinne

– Russisk skal ha stilling som statsspråk

Russiske myndigheter har selv erklært at det er trygt å delta ved folkeavstemningen, og at det er gjennomført en rekke smitteforebyggende tiltak. For eksempel at valglokalene regelmessig desinfiseres, at det ikke er noen fysisk kontakt mellom valgfunksjonærene og velgerne, og at velgerne benytter seg av hver sin penn for å krysse av sitt ja eller nei til de foreslåtte reformene.

Like fullt kan man være kritisk til å gjennomføre en folkeavstemning i en situasjon der korona-epidemien ikke er over.

I likhet med myndigheter og politikere i andre land har russiske myndigheter utvilsomt ønsket å markere at man nå er på vei mot normale forhold.

Se Putin avgi sin stemme her.

Velgerne ble bedt om å ta stilling til forslaget til konstitusjonelle reformer som helhet. Det betyr ikke at Putin har lurt velgerne til å gi seg to ekstra presidentperioder ved å love høyere pensjoner, forbud mot homoekteskap og andre populære tiltak. Putin er en respektert og godt likt statsleder og politiker. Og det overveiende flertall av befolkningen har stemt for forslaget til konstitusjonelle reformer som en tillitserklæring til Putin og hans politikk.

Les om hvorfor Putin er en populær politiker mens den vestlig-liberale opposisjonen som forbindes med kaoset og røverkapitalismen på 1990-tallet, er fullstendig marginalisert.

Den såkalte ikke-parlamentariske opposisjonen vil utvilsomt fremsette påstander om valgfusk, slik den gjør ved alle valg. Men det er ikke mye futt over den. Det skyldes trolig at amerikanerne, opposisjonens fremste støttespillere, er opptatt med å rive sitt eget land i filler, og at vestlige massemedier synes de dramatiske bildene fra Black lives matter-demonstrasjonene, rivingen av statuer og liknende er mer interessante enn russere som klager over valgfusk.

Faktisk har interessen for folkeavstemningen i vestlige massemedier vært liten. Det minner om en slags surmuling. Massemedia kan komme med de sedvanlige anklagene om valgfusk. Kanskje kan de også finne på noe nytt og spennende, for eksempel ved å hevde at det har blitt brukt et spesialblekk som gjør det mulig å klusse med stemmesedlene – videoer av dette påståtte blekket skal visstnok finnes på nettet. Men tv-seere og avislesere er ikke dummere enn at de forstår at det ikke er mulig å forfalske et valg eller en folkeavstemning i et så stort land som Russland, en operasjon som ville ha forutsatt en sammensvergelse der flere tusen personer var involvert, og at eventuelle uregelmessigheter bare vil kunne ha en minimal innvirkning på utfallet.

Man kan snu og vende på folkeavstemningen om konstitusjonelle reformer. Men det er ikke mulig å oppfatte den som noe annet enn som en overveldende tillitserklæring til Putin og den politikken han har stått for siden han kom til makten for to tiår år siden.

Hvor er det demokrati? I EU der eventuelle folkeavstemninger blir manipulert og gjentatt inntil Bryssel oppnår sitt ønskede resultat? I Storbritannia der store deler av eliten og de ledende massemediene er enige om at Brexit-avstemningen  var en undergraving av demokratiet og aldri burde ha funnet sted? I USA der en hvilken som helst dommer eller et bystyre kan sabotere politikken til presidenten befolkningen som helhet har valgt? I Norge der politikerne knytter oss til FNs migrasjonspakt og gir bort vannkraften uten å spørre befolkningen? Eller i Russland der viktige politiske spørsmål avgjøres ved en åpen og ærlig folkeavstemning?

Vestlige kommentatorer tar det tilsynelatende for gitt at Putin sikter mot minst én ny presidentperiode. Det er på ingen måte opplagt. Når inneværende presidentperiode går ut i 2024, vil Putin være 72 år og ha styrt i 24 år. Det kan være nok selv for en tilsynelatende sprek, veltrent og godt motivert person som Putin. Trolig har Putin primært vært opptatt av å holde alle muligheter åpne og å unngå å bli en ”lam and” ingen lenger har bruk for mens den politiske eliten er innviklet i en ødeleggende maktkamp, i siste del av sin nåværende presidentperiode.

Les om hvordan Putin er en langt mer liberal politiker enn vestlige massemedier påstår her.

Les om Putins forhold til nasjonale symboler her.

Publisert i Putin, Russisk politikk | 2 kommentarer

Intervju med landsfaderen

For noen dager siden viste russisk statlig tv et intervju med Vladimir Putin. Intervjuet, som var ispedd en mengde filminnslag, var utvilsomt laget i anledning folkeavstemningen om konstitusjonelle reformer i Russland og var åpenbart det man må kunne kalle statlig propaganda. Men det betyr ikke at intervjuet var uinteressant. Tvert imot. Det bildet av seg selv den russiske presidenten ønsket å formidle til befolkningen, er det all mulig grunn til å kommentere.

Et hovedbudskap i intervjuet var kontrasten mellom Russland i 1999–2000 da Putin kom til makten, og dagens Russland.

Det kom tydelig frem at på 1990-tallet befant Russland seg på sammenbruddets rand. Det var hyperinflasjon. Lønninger og pensjoner ble ikke utbetalt. Og 40 prosent av befolkningen levde under fattigdomsgrensen.

Mange av filminnslagene var hentet fra krigen i Tsjetsjenia. Og kontrasten mellom dagens moderne og velstående Russland – som også ble dokumentert i form av filminnslag, for eksempel av broen som forbinder Krim med resten av Russland – var selvfølgelig enorm. Samtidig mener jeg – slik jeg forsøker å vise i min Putin-biografi – at krigen i Tsjetsjenia var den viktigste hendelsen i Putins politiske liv. En person som har opplevd den type oppløsning og sammenbrudd som krigen i Tsjetsjenia var et grusomt uttrykk for, vil gjøre sitt ytterste for aldri mer å bli utsatt for noe liknende.

Som svar på spørsmålet om hva han betraktet som hensikten med sitt politiske virke fremhevet Putin at statsledere og politikere skal tjene staten, og at staten først og fremst er mennesker. Dette utsagnet er det grunn til å feste seg ved. Som svar på det samme spørsmålet ville vestlige politikere garantert  ha svart at deres mål var å tjene menneskene, uten å nevne staten. Men uten en fungerende stat er et menneskeverdig liv ikke mulig. Russerne lærte dette under forfallet og oppløsningen på 1990-tallet. Folk i Vesten har delvis lært det under korona-epidemien, som viste at helsevesenet i mange vestlige land ikke fungerte.

Putin opptrådte rolig og selvsikkert under intervjuet. Det har han all mulig grunn til. Ikke bare gjør hans gjenopprettelse av den russiske staten etter sammenbruddet på 1990-tallet og mangedoblingen av befolkningens levestandard at han fremtrer som en statsleder av samme kaliber som Winston Churchill, Charles de Gaulle og Konrad Adenauer, men Putins Russland har også håndtert korona-epidemien bedre enn de fleste andre stater. Mens vestlige land som Storbritannia, Italia og Spania har titusener av korona-døde, og antallet korona-ofre i USA har passert 100 000, er antallet dødsfall på grunn av korona i Russland, et land med 148 millioner innbyggere, ca  10 000.

Kontrasten mellom Russland der innbyggerne lojalt har fulgt myndighetenes påbud og råd for å bekjempe korona-epidemien – og dermed har berget livet – og vestlige land der befolkningen mange steder har gjort opprør mot korona-tiltakene, er unektelig stor.

Og taklingen av korona-pandemien er bare ett uttrykk for forskjellen mellom Russland og Vesten. Mens det på 1990-tallet var Russland som holdt på å gå under, er det i dag vestlige land som er truet av oppløsning og undergang. Det er tilstrekkelig å peke på krisen i USA som gjør at eksperter for fullt alvor drøfter hvorvidt landet er på vei mot borgerkrig. Nylig var det USA som utløste eller prøvde å utløse fargerevolusjoner i andre land, heriblant Russland. Nå virker det som om den liberale eliten i USA forsøker å utløse en fargerevolusjon på hjemmebane for å bli kvitt mannen det liberale Amerika hater, Donald Trump.

Av mer personlige opplysninger om Putin, som kom frem under intervjuet, kan nevnes at den russiske presidenten åpenbart er en arbeidsnarkoman som ofte arbeider til langt over midnatt.

Det er også grunn til å merke seg at Putin på sitt arbeidsværelse i Kreml, som offentligheten ikke tidligere har hatt tilgang til, har hengende et portrett av Peter den store, den store vestliggjøreren og modernisereren i russisk historie.

Det er ingen tvil om at Putin da han kom til makten i 2000, var en særdeles vestorientert politiker som strakte seg langt for å få et godt forhold til USA, blant annet ved å støtte det amerikanske angrepet på Afghanistan etter de islamistiske terroraksjonene mot USA i 2001. Forholdet mellom Vesten og Russland har Vesten selv ødelagt ved sin arroganse og tilsidesetting av russiske interesser, og Putin betrakter seg i dag neppe som en vestliggjører. At han ønsker å være en moderniserer som gjør Russland til et rikt og vellykket land, derimot, er opplagt tilfelle.

Som svar på det obligatoriske spørsmålet om han kunne tenke seg å stille til gjenvalg som president i 2024 dersom utfallet av folkeavstemningen om konstitusjonelle spørsmål åpnet for dette, svarte Putin at han ikke ville utelukke at han kom til å stille til gjenvalg, og at det i så fall ville være for å forhindre at det politiske liv i de to siste årene av inneværende presidentperiode ble lammet av jakten på en ny president.

At det politiske liv i Russland ville bli skadelidende av en usikkerhet om hvem som ville kunne komme til å inneha presidentembetet er utvilsomt riktig siden medlemmene av den politiske eliten i en slik situasjon ville måtte bruke mye av sin energi på å posisjonere seg i forhold til ulike presidentkandidater – og ikke minst sørge for ikke å bli oppfattet som motstandere av den som måtte komme til å ende opp som president. En slik ødeleggende usikkerhet opplevde den russiske eliten i 2011–12 da det var usikkert hvorvidt daværende president Dmitrij Medvedev ville utfordre Putin, som på dette tidspunkt var statsminister, ved å stille til gjenvalg som president.

Men dette viser også svakheten – etter min mening den eneste svakheten – ved det politiske systemet Putin har etablert: Siden det meste dreier seg om presidenten, er suksesjonsspørsmålet problematisk. Og skulle Putin plutselig falle fra, ville resultatet bli en alvorlig krise.

Les om Putins forslag til konstitusjonelle reformer her.

Les om hvorfor Putin kan oppfattes som en russisk Einar Gerhardsen her.

Publisert i Putin, Russisk politikk | 1 kommentar

Helsingforskomiteens groteske menneskesyn

Hjemløs mann i USA. Ifølge Helsingforskomiteen har dette ingenting med menneskerettigheter å gjøre.

Mange av oss blir mer eller mindre slått ut i denne uvirkelige tiden. Å kommentere politikk og samfunnsforhold er vanskelig i den heksegryten vi nå befinner oss i. Like fullt hender det at man kommer over nyheter og debattoppslag som provoserer så sterkt at man nærmest blir tvunget til å skrive en kommentar. Et slikt debattoppslag var kronikken ”Kampen om hverdagsdiktaturet”, skrevet av seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité Ivar Dale og publisert på NRK-ytring 14. april.

Dales budskap er at vi ikke må glemme menneskerettighetene under korona-krisen. Og han trekker frem Ungarn og tidligere sovjetrepublikker i Sentral-Asia som eksempler på stater som enten har brukt korona-trusselen til å innføre illegitime kontrolltiltak overfor befolkningen, eller som det er grunn til å frykte at vil gjøre det.

Om Russland finner Helsingforskomiteen ikke noe annet negativt å si enn at Putin prøver å øke sin popularitet ved å besøke sykehus som behandler korona-pasienter, iført vernedrakt. Vi får håpe det betyr at russiske myndigheter har klart å håndtere korona-trusselen på en god måte.

Problemet er ikke hva representanten for Helsingforskomiteen skriver, men hva han forbigår i taushet.

Intet land har så mange korona-dødsfall som USA, tett fulgt av Italia og Spania. Mens Kina tilsynelatende har klart å undertrykke korona-epidemien med 4–5 000 dødsofre, er antallet dødsofre i USA til nå det femdobbelte. Og antallet syke og døde i USA vil kunne få apokalyptiske dimensjoner.

At koronaen får herje fritt i USA skyldes for en stor del at flere titalls millioner amerikanere ikke har råd til sykeforsikring og derfor heller ikke har råd til å la seg behandle. En annen grunn er at helsepersonell går på jobben selv om de vet at de er smittet, fordi de ikke har råd til å holde seg hjemme. Og en tredje grunn er at mange amerikanske sykehus mangler elementært beskyttelsesutstyr mot smittsomme sykdommer.

Dette er informasjon som daglig serveres av norske massemedier, og som en seniorrådgiver i Helsingforskomiteen  må forventes å være klar over.

Her er for eksempel et hjerteskjærende Dagblad-oppslag om en døende amerikansk korona-pasient som er livredd for at hans etterlatte skal bli ruinert av regningen for sykehusoppholdet hans.

Her er et VG-oppslag om hvordan halvparten av beboerne på et amerikansk sykehjem døde av korona fordi pleierne ikke hadde råd til å holde seg hjemme til tross for at de hadde mistanke om at de kunne være smittet.

Og her er et VG-oppslag om hvordan amerikanske leger og sykepleiere tvinges til å behandle sine pasienter uten smittevernsutstyr, benytte brukt smittevernsutstyr eller lage sitt primitive smittevernsutstyr.

Dette er USA – ikke et krigsherjet u-land – et land som har flere tusen milliardærer, som bruker astronomiske summer på våpen, og som sannsynligvis bruker mer på mat til og stell av kjæledyr enn folk i Afrika bruker på mat.

Ressursene til å gi befolkningen i USA et menneskeverdig liv finnes selvfølgelig. Hadde landet brukt 10 prosent av sitt militærbudsjett på å innføre et offentlig helsevesen, kunne det sannsynligvis ha hatt det beste helsevesenet i verden. Hadde milliardærer og millionærer blitt skattlagt på samme måte som rike personer i de fleste europeiske land, kunne landet trolig ha løst de fleste av sine sosiale problemer, inkludert å skaffe bolig til millioner av amerikanere som i dag lever på gaten.

Dette er ikke-temaer for vestlige menneskerettighetsorganisasjoner som Helsingforskomiteen. Det eneste seniorrådgiveren i Helsingforskomiteen har å si om forholdene i USA, er at Donald Trumps datter Ivanka taler til folket i diktatorstil gjennom selvproduserte taler på twitter.

Dette er grotesk. At et regime forbyr en demonstrasjon eller fengsler en opposisjonell – eller endog at det kan komme til å bruke korona-trusselen som påskudd til å forby demonstrasjoner eller å fengsle opposisjonelle – utgjør ifølge Helsingforskomiteen en trussel mot menneskerettighetene.

At flere millioner lever på gaten eller ikke har råd til helseforsikring i USA, verdens rikeste land, derimot, hører nærmest til naturens orden, og er i hvert fall ikke noe det er grunn til å trekke frem i en menneskerettighetssammenheng.

Men dette forteller alt om vestlig menneskerettighetstenkning og de såkalte menneskerettighetene som ikke er noe annet enn et ekstremt uttrykk for vestlig liberalisme.

Liberalisme og menneskerettigheter dreier seg ikke om det som betyr noe for vanlige mennesker, altså arbeid, en inntekt til å leve av, tak over hodet, pensjon, et velfungerende helsevesen og liknende. Tvert imot er liberalisme og menneskerettigheter noe den kapitalistiske eliten i de vestlige landene bruker til å få vanlige mennesker til ikke å tenke på sine elementære behov. – Tenk ikke på at du ikke har arbeid eller råd til din egen bolig. Tenk på at det er forbudt å være homofil i Iran!

Forhåpentligvis vil korona-krisen – som et autoritært land som Kina åpenbart har taklet bedre enn vestlige liberale demokratier – føre til at folk i de vestlige landene begynner å tvile på liberalismen og menneskerettighetene og den ytterliggående kapitalismen disse ideologiene brukes til å legitimere.

Les om  hvordan Putin vil kjempe mot korona her.

Les om hvordan korona-frykt utløste opptøyer i Ukraina her.

Trykket i Friheten 30. april 2020.

Publisert i Annet | 1 kommentar

Putin vil la rikingene betale for corona-tiltak

Putin taler til nasjonen om corona-trusselen. Flagget – som vestlige statsledere nærmest hadde glemt inntil corona-krisen tvang dem til å hente det frem igjen – er som alltid i bakgrunnen.

Den 25. mars holdt Vladimir Putin en tale til nasjonen i anledning den globale corona-epidemien. Bortsett fra på ett punkt – nemlig at de rikeste må være med på å betale for tiltak knyttet til corona-utbruddet – atskilte talen seg i liten grad fra talene andre statsledere har holdt for å mane til kamp mot corona-trusselen.

Se Putin tale dubbet til engelsk her.

Første prioritet er bevare liv og helse og å beskytte utsatte befolkningsgrupper, erklærte Putin. Deretter takket han helsearbeidere for deres modige og selvoppofrende kamp mot corona-viruset. Og han oppfordret befolkningen til å følge myndighetenes råd og påbud, og understreket at det tryggeste man kunne gjøre for å beskytte seg mot corona var å holde seg hjemme.

Etter denne innledningen lanserte presidenten en serie med tiltak knyttet til corona-situasjonen:

  • Fra 28. mars til 5. april vil alt, bortsett fra livsviktige virksomheter, holdes stengt, samtidig som de ansatte får full lønn.
  • Full utbetaling av sosiale goder i de kommende 6 måneder uten at det er nødvendig å innlevere ny søknad om dette.
  • Utbetaling av 5000 rubler utover ordinær barnetrygd for alle barn under 4 år i 3 måneder.
  • Heving av støtten til arbeidsledige.
  • Utsettelse av tilbakebetaling av lån uten tilleggskostnader.
  • Bankerottmoratorium
  • Utsatt skatteinnbetaling for små og mellomstore bedrifter i 6 måneder.

Som bidrag til å finansiere disse tiltakene erklærte Putin at det skulle innføres 15 prosent skatt på kapitaleksport, og at kapitalinntekter over 1 million rubler skulle beskattes med 13 prosent, altså like hardt som lønnsinntekter.

Hvorvidt disse tiltakene er tilstrekkelig for å forhindre masseutbredelse av corona og store skader for befolkning, økonomi og næringsliv – og ikke minst hvorvidt den russiske staten har et helsevesen og økonomiske ressurser til å håndtere corona-krisen – er vanskelig å si.

Russland har den fordelen at myndighetene tidlig tok corona-trusselen på alvor, blant annet ved allerede 30. januar å stenge grensen mot Kina. Resultatet er at Russland, et land med 146 millioner innbyggere, i dag bare har et par hundre registrerte corona-tilfeller. Faren for at corona-viruset skal komme ut av kontroll, særlig i storbyene, er like fullt opplagt til stede.

At én ukes nedstenging av alt, bortsett fra livsviktige virksomheter, vil være tilstrekkelig for å få corona-situasjonen under kontroll virker lite sannsynlig. I likhet med andre land vil Russland sannsynligvis måtte belage seg på en langt mer langvarig nedstenging, ikke minst av storbyene, med de belastninger dette vil måtte medføre for befolkningen og økonomien. Det at Putin peker på tiltak som skal vare 3–6 måneder, tyder på at russiske myndigheter har innsett dette.

Selv med de betydelige finansielle reservene olje- og gasseksportøren Russland har og den bebudede skattleggingen av kapitaleksport og kapitalinntekter vil Putins krisetiltak utgjøre en betydelig belastning for den russiske staten og russisk økonomi, ikke minst relatert til dagens lave oljepris.

Å knytte innføringen av skatt på kapitaleksport og kapitalinntekter til corona-krisen var trolig klokt av Putin. Mektige næringsinteresser vil i dagens situasjon knapt ha mulighet for å protestere mot de nye skattene, som selvsagt vil kunne videreføres etter at corona-situasjonen har kommet under kontroll. De nye skattene vil gi staten sårt tiltrengte inntekter. Og ikke minst vil vanlige mennesker sette pris på at de rikeste vil måtte ta sin del av regningen når landet befinner seg i en vanskelig situasjon.

Den annonserte beskatningen av kapitaleksport og kapitalinntekter minner faktisk om en mye omtalt hendelse under finanskrisen i 2008–09, nemlig sammenstøtet mellom daværende statsminister Putin og oligarken Oleg Deripaska. Vinteren 2009 stengte Deripaska en sementfabrikk på et småsted utenfor St. Petersburg. Dette utløste protester og en blokkering av motorveien til St. Petersburg. Og i denne situasjonen tvang Putin på et tv-overført folkemøte Deripaska og andre næringslivsledere til å undertegne en erklæring der de lovet å få i gang produksjonen igjen og å utbetale utestående lønninger. Denne type opptreden der Putin fremstår som den gode tsar – eller sovjetiske kommissær – som setter de rike og mektige på plass, er noe brede befolkningsgrupper utvilsomt setter pris på.

Se video der Putin besøker et behandlinssenter for corona-syke her.

Les om hvordan corona-frykt utløste opptøyer i Ukraina her.

Trykket i Friheten 2. april 2020.

Publisert i Annet, Putin, Russisk økonomi, Russisk politikk | 1 kommentar

Erdogan i skyggen av Katarina den store

Katarina den store overvåker møtet mellom Putin og Erdogan.

Møtet mellom Tyrkias president Recep Erdogan og Vladimir Putin i Moskva 5. mars viste med all mulig tydelighet hvem som sitter med de beste kortene i spillet om Syria. Den tyrkiske presidenten måtte dra til Moskva for å få løst den farlige situasjonen som var oppstått som en følge av den siste tids væpnede sammenstøt mellom syriske regjeringsstyrker og alliansen av tyrkiske styrker og islamistiske opprørere i Idlib-provinsen i Syria. Og møtet mellom de to presidentene fant sted i et rom utstyrt med en kjempestatue av Katarina den store, tsarinaen som på slutten av 1700-tallet vant en rekke kriger mot tyrkerne og innlemmet Krim i Det russiske imperium.

Erdogan befant seg i en vanskelig situasjon da han så seg nødt til å dra til Moskva. Den tyrkiske hæren er langt sterkere enn den syriske. Men en konflikt med russiske styrker i Syria, som i den siste tiden har blitt kraftig forsterket, ville ha vært farlig for den tyrkiske presidenten. Dersom konflikten mellom syriske og tyrkiske styrker hadde fortsatt, ville man fra russisk side trolig ha hjulpet syrerne med å etablere kontroll over luftrommet over Idlib, noe som ville ha gjort situasjonen uholdbar for de tyrkiske styrkene og de islamistiske opprørsgruppene de samarbeider med.

Tyrkia ville dessuten ha vært isolert i en konflikt med Russland og syriske regjeringsstyrker. Presidentvalget i USA nærmer seg, og det siste Trump eller hans demokratiske utfordrere ønsker er å få skylden for at USA roter seg inn i den syriske konflikten. Amerikanerne er lei av Syria og Midtøsten og vil ha de amerikanske soldatene hjem. Og Erdogans bruk av syriske flyktninger til å presse Europa har ikke fått EU eller mektige EU-land til å støtte Tyrkia. Sannsynligvis skulle europeiske politikere, som frykter høyrepopulister og andre problemer knyttet til masseinnvandring, ha ønsket at både Tyrkia og flyktningene sank i havet.

Utfallet av møtet mellom Putin og Erdogan reflekterte maktforholdet i den syriske konflikten. Syriske regjeringsstyrker beholder de betydelige landområdene de har gjenvunnet kontrollen over siden 2018. Resten av Idlib, den siste delen av Syria regjeringsstyrkene ikke har frigjort, skal Russland og Tyrkia dele kontrollen over og i fellesskap bevokte strategisk viktige objekter, for eksempel motorveien M4 som forbinder Idlib med middelhavskysten. Og grupperinger som ifølge FN er terrorister, skal nedkjempes, hvilket betyr at krigen mot opprørerne vil kunne fortsette fra de syriske regjeringsstyrkenes side. Opprørere som ikke er terrorister, er en fiksjon.

Putin hjalp den tyrkiske presidenten ut av en vanskelig og farlig situasjon og bidrog dermed trolig til at frigjøringen av Idlib og avslutningen av den tragiske syriske konflikten vil ta lenger tid og bli mer komplisert og blodig enn dersom Tyrkia hadde respektert folkeretten og trukket seg ut av Syria, for eksempel ved at tyrkiske myndigheter tar diverse terroristgrupperinger under sin beskyttelse og insisterer på at de tilhører den såkalte moderate opposisjonen.

Men sannsynligvis er det grenser for hvor lenge Tyrkia vil se seg tjent med å holde den syriske konflikten åpen. Det finnes ikke kurdere, som Ankara betrakter som en trussel mot den tyrkiske staten, i Idlib. Samrøre med terroristgrupperinger vil – slik tidligere hendelser har vist – gjøre at det med stor grad av sannsynlighet kommer til terrorhandlinger på tyrkisk territorium, for eksempel fordi terroristene synes de får for liten støtte fra tyrkiske myndigheter. Og så lenge krigshandlingene i Syria fortsetter, vil det strømme flyktninger til Tyrkia.

Les om hvorfor vi trenger realistiske ledere som Putin her.

Les om samarbeidet mellom Russland, Iran og Aserbajdsjan her.

Publisert på Resett 8. mars og trykket i Friheten 19. mars 2020.

Publisert i Russisk utenrikspolitikk | Legg igjen en kommentar

Koronafrykt utløser opptøyer i Ukraina

Lokalbefolkningen i Novye Sanzjary prøver å stenge veien for bussene med koronavirusevakuerte.

Den 20. februar landet et fly med 45 ukrainere og 27 utlendinger som var blitt evakuert fra Wuhan i det sentrale Kina etter utbruddet av koronaepidemien, på flyplassen i Kharkov. Etter planen skulle de evakuerte plasseres i karantene på et medisinsk senter i Novye Sanzjary i Poltava-regionen i det nordøstlige Ukraina. Det ukrainske myndigheter ikke hadde regnet med, var reaksjonen til innbyggerne på stedet. Da nyheten om den planlagte interneringen nådde lokalbefolkningen, utløste den et opprør. Folk samlet seg i hundrevis, og ved hjelp av barrikader og steinkasting forsøkte de å hindre bussene med de evakuerte i å nå frem til det medisinske senteret.

Steinet buss som ble brukt til å frakte evakuerte til det medisinske senteret i Novye Sanzjary.

Bare ved å sette inn politi og sikkerhetsstyrker i det som utviklet seg til et mindre slag der ni politifolk kom til skade, lyktes ukrainske myndigheter i å bringe de evakuerte frem til det medisinske senteret.

Se video fra sammenstøtene mellom lokalbefolkningen og sikkerhetsstyrkene her og her.

På videoene kan man høre hvordan representanter for lokalbefolkningen sier at de har null tiltro til myndighetene, at det ikke finnes noe verneutstyr mot smittsomme sykdommer hos dem, at de er redde, og at de frykter at deres lokalsamfunn skal bli en pestkoloni på linje med Wuhan i Kina.

Sammenstøtene knyttet til interneringen av evakuerte fra det koronavirusrammede Kina viser hvor langt oppløsningen av Ukraina har kommet. Når folk tyr til vold for å forhindre at egne landsmenn som har blitt evakuert fra et sykdomsbefengt område, blir plassert i karantene i deres nærområde, er det et totalt statlig, samfunnsmessig og sivilisatorisk sammenbrudd vi er vitne til.

Folk har null tiltro til egne myndigheter og deres evne til å håndtere en karantenesituasjon. Og det er ingen solidaritet mellom samfunnsmedlemmene. Menneskene oppfører seg rett og slett som dyr.

Den type hendelser som fant sted ved Novye Sanzjar, er hva man forbinder med det mørkeste av Afrika – eller kanskje et vrangbilde av Afrika – i form av overtro, stammemotsetninger og voldsutbrudd. Men dette er ikke Afrika, men Ukraina, et land i Europa.

Ukraina er mer en samling av områder som knapt har noe med hverandre å gjøre, enn et land. Og nasjonalfølelse og samhold mellom innbyggerne har det vært lite av. Et korrupt politisk system der oligarker har kjempet om makt, penger og eiendom, og en omfattende korrupsjon gjør at få har tillit til myndighetene. Og det som tross alt fantes av en stat, ble ødelagt ved kuppet og regimeskiftet i 2014, som gav mange en følelse av at det meste var tillatt, og at det bare var å ta seg til rette.

Bilder fra evakueringen  til det medisinske senteret i Novye Sanzjary. Mange av de involverte har bare munnbind til å beskytte seg med.

At ukrainske myndigheter knapt har evne til å håndtere en karantenesituasjon har innbyggerne i Novye Sanzjar for øvrig rett i. På bilder fra det medisinske senteret kan man se hvordan de evakuerte blir håndtert av personer som ikke har annet verneutstyr enn munnbind.

Ukraina, et land i sentrum av Europa med 38 millioner innbyggere, hvorav flere millioner er fremmedarbeidere, er en helsemessig tikkende bombe. Lenge før koronavirusutbruddet i Kina har internasjonale helseorganisasjoner advart om hvordan forholdene i Ukraina gjør at alvorlige sykdommer som tuberkulose kan komme ut av kontroll og skape et helseproblem for hele Europa.

Spørsmålet, som burde bekymre helsemyndighetene og vanlige mennesker i Europa, er hva som skjer når koronaviruset kommer til Ukraina, et borgerkrigsherjet land der statsapparatet og helsevesenet har brutt mer eller mindre sammen, der befolkningens levestandard har kollapset, der tilliten til myndighetene er minimal, og der ingen vet hvordan folk vil reagere dersom det skulle bryte ut panikk. Hva gjør myndighetene i Polen, Ungarn og Russland dersom millioner av ukrainere flykter hals over hode fra et koronavirusutbrudd som har kommet ut av kontroll?

Les om hvordan en tidligere tsjekkisk ambassadør i Kiev advarer mot et totalt sammenbrudd i Ukraina her.

Les om hvordan oligarkene ifølge Natalija Vitrenko, leder for Ukrainas progressive sosialistparti, ødela Ukraina her.

Publisert på Resett 25. februar og trykket i Friheten 5. mars 2020.

Publisert i Ukraina | 3 kommentarer

Ukrainsk politiker vil bytte Krim mot Donbass

Den såkalte Nord-Krim-kanalen, bygd i sovjettiden, etter at Kiev-regimet i 2014 blokkerte vanntilførselen til Krim. Kiev hevder at befolkningen på Krim er ukrainsk. Samtidig behandler det ukrainske regimet Krim-befolkningen som fiender ved å blokkere vanntilførselen, sprenge strømledninger, hindre inn- og utførselen av varer og liknende.

For noen dager siden uttalte David Arakhamija, leder for Rada-fraksjonen til president Vladimir Zelenskijs parti Folkets tjener, til den ukrainske tv-kanalen ”Pramoj” at Ukraina burde gjenåpne en kanal som forsyner Krim med ferskvann mot at man fra russisk side gjorde innrømmelser i forhold til Donbass. Uttalelsen fremkalte kraftige negative reaksjoner fra de fleste politiske krefter i Ukraina, og Arakhamija har beklaget den og hevdet at ordene hans var gjengitt ute av kontekst.

Spørsmålet er like fullt hvorvidt en person som Arakhamija kunne ha fremført den kontroversielle uttalelsen uten å ha rådført seg med president Zelenskij. Kan uttalelsen oppfattes som en prøveballong? Er Zelenskij og miljøet rundt ham villig til å oppgi Krim i håp om å kunne inngå en avtale med Putin om Donbass? Det er lov å spekulere. Men dersom det virkelig finnes en ukrainsk vilje til å bytte Krim mot Donbass, betyr det neppe altfor mye. For lang tid har gått siden Kiev-regimet begynte sin krig mot den opprørske befolkningen i Donbass, og for mange mennesker har blitt drept. Og den russiske ledelsen kan med begrensede egne omkostninger la konflikten i Donbass forbli uløst – og eventuelt trappe den opp.

Dersom kuppregjeringen som kom til makten i Ukraina i 2014, hadde erklært at den respekterte Krim-befolkningens ønske om å bli gjenforent med Russland og samtidig hadde gitt den russiskvennlige befolkningen i Øst-Ukraina utstrakt selvstyre, inkludert retten til å bruke sitt morsmål, russisk, ville russiske myndigheter sannsynligvis ha vært villig til å medvirke til å stabilisere situasjonen i Ukraina. Og det hadde neppe blitt noen borgerkrig. Kuppregjeringen valgte i stedet å innlede det den kalte en anti-terroroperasjon mot befolkningen i Donbass, i realiteten en full krig som inkluderte massiv bombing av byer og tettsteder, og som til nå har kostet 14 000 mennesker livet. Og i Rest-Ukraina innledet den en klappjakt på russisk språk og kultur som gjorde en stor andel av innbyggerne til annenrangs borgere.

Dersom Donbass igjen skulle komme under Kievs kontroll, ville en stor del av innbyggerne flykte til Russland; det vet jeg etter å ha besøkt området. Putin er mektig, men ikke så mektig at han kan tillate at ukrainske stridsvogner og høyreekstremistiske bander tar seg inn i Donbass samtidig som befolkningen flykter for livet. Tv-bilder av en flyktende Donbass-befolkning ville utløse en revolusjon i Russland. Krim er langt mer verdifull for Russland enn Donbass, og slik sett kunne det være fornuftig fra et russisk ståsted å bytte Donbass mot Krim. Men for enhver russisk leder eller politiker ville en oppgivelse av Donbass være politisk selvmord.

Krim-broen, åpnet i 2018, forbinder Krim med Fastlands-Russland. Strømledninger fra Fastlands-Russland til Krim har også blitt anlagt, slik at strømimport fra Ukraina ikke lenger er nødvendig. Ved å bore brønner, anlegge kanaler og liknende har russiske myndigheter også langt på vei løst problemet med Krims vannforsyning.

Å holde på Donbass – et rikt område som i praksis har blitt en del av Russland – koster heller ikke den russiske ledelsen noe særlig. De vestlige økonomiske sanksjonene virker åpenbart ikke, og i Tyskland og andre europeiske land vil mektige krefter avvikle dem. I Kina har Russland en sterk støttespiller og handelspartner. Europa er avhengig av russisk gass. Tilliten mellom USA og de europeiske Nato-landene har blitt kraftig svekket etter valget av Donald Trump til amerikansk president. EU har mer enn nok med å håndtere et enormt budsjettunderskudd som en følge av Storbritannias utmeldelse av unionen og andre problemer. Høyrepopulister truer den etablerte orden i flere europeiske land. Nye immigrantbølger vil med stor grad av sannsynlighet velte inn over Europa. Og med litt flaks blir Trump gjenvalgt som president, noe som trolig vil få den etablerte vestlige orden til å bryte sammen.

Nærmere 9 millioner ukrainere, av en befolkning på 38 millioner, arbeider i utlandet. Finnes det et bedre bilde på Ukrainas fullstendige sammenbrudd?

Ukraina, derimot, er en stat i oppløsning, i den grad det i det hele tatt gir mening å snakke om en stat. Oligarker kjemper om makt og eiendom. Høyreekstremistiske bander marsjerer i gatene. Politiske drap florerer. Korrupsjon gjennomsyrer alle livssfærer. Valutaen har ingen tiltro til. Produksjon og omsetning stagnerer. Nylig passerte Ukraina Moldova som det fattigste landet i Europa, målt i bruttonasjonalprodukt pr innbygger. Nærmere 9 millioner ukrainere arbeider i utlandet.

Alt tyder derfor på at den russiske ledelsen – som knapt har kommentert Arakhamijas utspill – vil beholde kontrollen over Donbass. Både for å benytte området som et håndpant mot at Ukraina knytter seg for tett til Nato og andre vestlige institusjoner og fordi en gjenreisning av den ukrainske økonomien er umulig så lenge Kiev ikke har kontroll over Donbass – med ytterligere oppløsning av Ukraina som øker sjansen for et regimeskifte og styrting av dagens anti-russiske regime, som følge.

Les om hvilke utfordringer Vladimir Zelenskij står overfor her.

Les om hvordan Donbass integreres i Russland her.

Les om hvordan Putin har forpliktet seg til å forsvare Donbass’ frihet og sikkerhet her.

Trykket i Friheten 20. februar 2020.

Publisert i Ukraina | 1 kommentar

Russiske reaksjoner på Brexit

Britene har gjenoppdaget seg selv som stormakt, og Storbritannia forlater Den europeiske union. Hvordan ser man på dette i Russland?

Den britiske utmeldelsen av EU har selvsagt fremkalt reaksjoner og refleksjoner i Russland som i andre land. Et uttrykk for hvordan man i Russland ser på Brexit, kan være en paneldiskusjon som 31. januar fant sted i den prestisjetunge Valdaj-klubben med deltakelse av Russlands londonambassadør Andrej Kelin, en annen russisk toppdiplomat og en vestlig statsviter. Diskusjonen viste at man i Russland forholder seg nøkternt til Brexit, og at man har få illusjoner om at den britiske utmeldelsen av EU vil føre til en bedring av de russisk-britiske forbindelsene.

Mye av det som ble sagt av paneldeltakerne, var rene selvfølgeligheter, som at det alltid har vært stor EU-skepsis i Storbritannia, at nasjonalstaten i dag opplever en renessanse, og at Storbritannia kan komme til å forlate EU uten en avtale. En opplagt følge av at Storbritannia forlater EU – som ble påpekt, og som man fra russisk side utvilsomt setter pris på – er at unionen vil få langt dårligere råd og derfor ikke vil kunne yte milde gaver til nye medlemsstater, noe som vil gjøre det mindre attraktivt for Serbia og andre balkanstater å søke om EU-medlemskap.

Panelet var enig om at Storbritannia etter bruddet med EU vil knytte seg tettere til USA, og at det er stor sannsynlighet for at landet vil opptre på en aggressiv måte i Europa som redskap for amerikanerne, for eksempel ved å sende soldater til Baltikum. Dette vil selvsagt være negativt fra et russisk perspektiv. Samtidig regnet panelet med at det ville komme til handelskonflikter mellom EU og USA støttet av Storbritannia, og at dette ikke bare ville føre til et tettere samarbeid mellom Tyskland og Frankrike, men også ville kunne føre de to europeiske stormaktene nærmere Russland.

Se Brexit-diskusjonen her.

I Moskva har man ingen illusjoner om Boris Johnson og den konservative regjeringen som i dag styrer Storbritannia. Skripal-saken, røverhistorien om at russisk etterretning skal ha prøvd å forgifte en tidligere russisk agent bosatt i Storbritannia og hans datter, ble kokt i hop av Theresa Mays konservative regjering der Boris Johnson var utenriksminister, og ble brukt til å piske opp et anti-russisk hysteri. Og mens Donald Trump har uttalt seg positivt om Putin og den russiske ledelsen, har Johnson, May og andre britiske politikere tydd til primitiv kaldkrigsretorikk.

Et Storbritannia som er ute av EU, og som sårt vil trenge USA som alliert og handelspartner, vil selvfølgelig mer enn gjerne opptre som redskap for USA i konflikter med Russland eller andre stater – med et sannsynlig unntak av Kina som er for stort og mektig for britene. Og i en situasjon der Nato er britenes eneste forankring i Europa, vil de selvsagt gjøre hva de kan for at militæralliansen skal bevare sin relevans, for eksempel ved å fremprovosere en konflikt med Russland.

Les mer om rivaliseringen mellom Storbritannia og Russland.

Forholdet mellom Storbritannia og Russland har kun unntaksvis vært godt. På 1700-tallet forsøkte Storbritannia å holde Russland unna Østersjøen, Sentral-Europa og Konstantinopel. På 1800-tallet kjempet sjømakten Storbritannia og landmakten Russland om kontrollen over Persia, Afghanistan og Sentral-Asia i det som har blitt omtalt som ”the Great Game”. Etter at Lenin og bolsjevikene i 1917 kom til makten i Russland, stilte Storbritannia seg i spissen for en militær intervensjon mot landet, som utviklet seg til en borgerkrig som kostet flere millioner mennesker livet. På 1920- og 1930-tallet forsøkte britene å isolere Sovjet-Russland. Og under den kalde krigen var Storbritannia USAs nærmeste allierte. Bare unntaksvis, som da det var nødvendig å stanse Napoleon, Vilhelm II av Tyskland og Hitler, har Storbritannia og Russland samarbeidet.

Samtidig er man i Russland godt klar over at Storbritannia er en av stormaktene i Europa, og et land man må ta hensyn til. Britene kunne la seg innfange av det europeiske integrasjonsprosjektet og glemme at de var et stort og mektig land, omtrent som mange både i og utenfor Russland på 1990-tallet glemte at Russland var stort og mektig. Men på samme måte som Russland på 2000-tallet gjenoppstod som stormakt, er det i dag britene som gjør krav på å bli behandlet som en stormakt.

Les den tidligere russiske utenriksministeren Igor Ivanovs betraktninger om utfordringene verdenssamfunnet i dag står overfor og hvordan disse kan løses, her.

Les om Skripal-saken her.

Trykket i Friheten 20. februar 2020.

Publisert i Russisk utenrikspolitikk | 1 kommentar

Aftenposten desinformerer om Putin og andre verdenskrig

Var Molotov-Ribbentrop-pakten mellom Hitler-Tyskland og Stalins Sovjet i 1939 kynisk aggresjon og en årsak til annen verdenskrig eller et legitimt forsvarstiltak fra sovjetisk side?

Nylig kom jeg på nettet over Aftenpost-artikkelen ”For 75 år siden ble det fred i Europa. Nå skaper løgner om annen verdenskrig uro”, skrevet av Ingrid Brekke. Jeg regnet med at artikkelen ville ta for seg Vladimir Putins mye omtalte betraktninger om årsakene til utbruddet av annen verdenskrig, som han fremførte på et møte for lederne i Samveldet av uavhengige stater (SUS) i St. Petersburg 20. desember 2019. Jeg hadde ingen illusjoner om at kaldkrigsorganet Aftenposten ville være velvillig innstilt til den russiske presidentens utlegninger av historien, men jeg regnet tross alt med at avisen ville gjengi hans oppfatninger på en redelig måte.

Siden jeg selv hadde sett Putins opptreden på SUS-møtet og funnet hans argumenter overbevisende, var jeg spent på hvilke innvendinger Aftenposten ville komme med. Kanskje hadde avisen innhentet kommentarer fra historikere som hadde et annet syn på årsakene til annen verdenskrig enn Putin?

Da jeg åpnet Aftenpost-artikkelen, oppdaget jeg imidlertid at den ikke gjengav ett eneste av argumentene Putin hadde fremført for å begrunne sitt syn på at Polen – og England og Frankrike – hadde et medansvar for utbruddet av annen verdenskrig. Jeg var forberedt på det meste, men ikke på dette.

Aftenposten erklærer at den russiske presidenten bedriver historieforfalskning, og så nekter avisen å gi leserne innblikk i hva Putin faktisk har sagt om årsakene til annen verdenskrig!

Det eneste Aftenpost-artikkelen sier om Putins syn på annen verdenskrig, er at han skal ha kalt Polens ambassadør i Berlin på 1930-tallet ”avskum” og ”antisemittisk svin”, og at han forsvarte den sovjetiske besettelsen av Øst-Polen i 1939 som en aksjon som reddet mange liv fra nazistene.

Ut fra dokumentene Putin siterte fra på SUS-møtet å dømme virket det som han hadde god grunn til å karakterisere den polske ambassadøren i Hitler-Tyskland og diverse polske politikere på 1930-tallet som nettopp antisemittiske svin (”Dersom dere klarer å løse jødespørsmålet, skal vi reise et minnesmerke over Hitler i sentrum av Warszawa.”). Og at den sovjetiske innrykningen i Øst-Polen etter det tyske angrepet på Polen i september 1939 reddet tusener av liv kan det knapt være tvil om. Da tyske styrker sommeren 1941 rykket inn i de hviterussiske og ukrainske områdene som i 1939 ble annektert av Sovjetunionen, gjennomførte de og lokale nasjonalister massedrap på jøder og andre i deres øyne uønskede befolkningselementer. Et eksempel kan være ukrainske fascisters drap på 3–5000 jøder i Lvov etter at tyske styrker 30. juni 1941 hadde inntatt byen.

Dette var imidlertid randbemerkninger i Putins utlegning på SUS-møtet av årsakene til annen verdenskrig.

Les om hvordan Stalin og sovjetledelsen på 1930-tallet prøvde å skape en kollektiv oppdemningspolitikk mot Hitler-Tyskland.

Skjematisk oppsummert sa Putin følgende: 1) Mange stater, heriblant England, Frankrike og Polen, inngikk på 1930-tallet avtaler med Hitler-Tyskland. Den berømmelige Molotov-Ribbentrop-pakten ble inngått etter at en rekke stater hadde inngått ikke-angrepsavtaler og andre avtaler med Hitler-Tyskland. 2) Ved selv å rette territorielle krav mot landet bidrog Polen – og Ungarn – i 1938–39 til likvideringen av Tsjekkoslovakia. 3) England og Frankrike førte en svak og ettergivende politikk overfor Hitler-Tyskland og nektet å samarbeide med Sovjetunionen og oppmuntret dermed tysk aggresjon. 4) Ikke-angrepsavtalen mellom Hitler-Tyskland og Sovjetunionen (Molotov-Ribbentrop-pakten) ble inngått på et tidspunkt da sovjetiske bestrebelser på en kollektiv oppdemning mot Hitler-Tyskland hadde mislyktes og et tysk angrep på Polen var uunngåelig, og da Sovjetunione følgelig hadde rett og plikt til å tenke på sin egen sikkerhet.

Man behøver ikke å være enig i disse argumentene. For eksempel kan man spørre hvorvidt de avtalene England, Frankrike, Polen og andre stater på 1930-tallet inngikk med Hitler-Tyskland kan sammenliknes med Molotov-Ribbentrop-pakten med dens hemmelige tilleggsprotokoll, som delte Polen, Baltikum og andre områder inn i en tysk og en sovjetisk interessesfære. Man kan hevde at polsk og ungarsk aggresjon i høyden bidrog til likvideringen av Tsjekkoslovakia, men ikke hadde noe å si for utbruddet av annen verdenskrig. Eller man kan spørre om Hitler hadde turt å angripe Polen uten å ha inngått en ikke-angrepsavtale med Sovjetunionen.

Men skal man beskylde noen for historieforfalskning, må man i det minste være anstendig nok til å gjengi deres argumentasjon på en vederheftig måte.

Jeg var sjokkert over Aftenpost-artikkelen og ringte avisen og bad om å få snakke med en av redaktørene. Det lyktes jeg ikke i, men fikk snakke med journalisten som hadde skrevet den, Ingrid Brekke.

Jeg spurte Brekke om hvorfor hun ikke gjengav Putins argumenter så leserne selv kunne ta stilling til dem. Og det utspant seg en heftig samtale – som ble fortsatt som en epostutveksling – som avslørte at Brekke hverken hadde kjennskap til Putins syn på annen verdenskrig eller hadde satt seg inn i hans opptreden på SUS-møtet. Dessuten erklærte hun at det ikke var hennes oppgave å gjengi hva Putin måtte ha sagt eller ment. Da jeg sa at jeg var sjokkert over hennes opptreden, forsvarte hun seg med at krangelen mellom Putin og polske politikere om andre verdenskrig hadde pågått lenge, og at hun derfor hadde rett til å kommentere denne krangelen uten å ta stilling til Putins opptreden på SUS-møtet.

At Putin og andre russiske politikere har diskutert årsakene til annen verdenskrig og andre spørsmål med polske politikere stemmer. Og man kan selvsagt referere til biter av denne diskusjonen uten å komme inn på Putins utlegning av årsakene til andre verdenskrig på SUS-møtet, for eksempel ved å skrive om at man i Polen er oppbrakt over russiske anklager om antisemittisme.

Men dersom man beskylder den russiske presidenten for historieforfalskning, slik Brekke gjør ved å fastslå at ”De [polakkene] har opplagt historien på sin side”, bør man være anstendig nok til å gjengi hva Putin faktisk har uttalt om årsakene til andre verdenskrig.

”Det er langt fra første gang den russiske presidenten opptrer som historierevisjonist. Rehabiliteringen av Stalin og forsøk på å gjøre Molotov-Ribbentrop-pakten til noe positivt er temaer som stadig har dukket opp de siste tiårene,” heter det i Aftenpost-artikkelen. Det stemmer. På SUS-møtet gjorde ikke Putin noe annet enn å gjenta det offisielle – eller i det minste dominerende – russiske synet på årsakene til andre verdenskrig, som knapt skiller seg fra det sovjetiske synet, bortsett fra at man i sovjettiden benektet at det eksisterte noen hemmelig tilleggsprotokoll til Molotov-Ribbentrop-pakten.

Et minstemål av anstendighet dersom man ønsket å anklage Putin eller russiske myndigheter for historieforfalskning, ville derfor være å gjengi det russiske/sovjetiske synet på Molotov-Ribbentrop-pakten som et legitimt forsvarstiltak fra sovjetisk side.

Jeg kjenner ikke Ingrid Brekke og vet derfor ikke hvorvidt hennes anklager mot Putin for å drive historieforfalskning samtidig som hun unnlater å opplyse leserne om hva Putin har sagt eller det russiske synet på årsakene til annen verdenskrig, skyldes latskap, uvitenhet eller et ønske om å opptre som en kaldkrigshissende brønnpisser.

At artikler som ”For 75 år siden ble det fred i Europa. Nå skaper løgner om annen verdenskrig uro”, som bryter med alle prinsipper for anstendig journalistikk og elementær redelighet, kan komme på trykk i et riksmedium som Aftenposten viser hvor langt demoniseringen av Putin og Russland har kommet.

Sovjetiske tropper rykker inn i det frigjorte Praha i mai 1945.

Ekstra skammelig er det at bakgrunnen for denne sjofle bakvaskelsen av Putin og Russland er 75-års jubileet for avslutningen av annen verdenskrig – i disse dager er det 75 år siden sovjetiske tropper satte en stopper for massedrapene på jøder i Auschwitz. Man kan like det eller ikke, men det var først og fremst den sovjetiske krigsinnsatsen som gjorde det mulig å nedkjempe Hitler-Tyskland og å befri Europa, inkludert Norge. Og en av årsakene til at Sovjetunionen klarte å stå imot det tyske angrepet i 1941, som brakte tyske stridsvogner til utkanten av Moskva, var trolig at landet ved å inngå Molotov-Ribbentrop-pakten i forkant av det tyske angrepet på Polen høsten 1939 hadde skaffet seg en sikkerhetssone i vest. Mennesker i hele Europa bør være takknemlige for sovjetledelsens manøvrer i forkant av krigsutbruddet i 1939 og Molotov-Ribbentrop-pakten. Ved å redde seg selv reddet Sovjetunionen Europa.

Les om Putins betraktninger om av årsakene til annen verdenskrig på SUS-møtet her.

Les om hvordan Storbritannia og Frankrike i 1938 utleverte Tsjekkoslovakia til Hitler her.

Trykket i Friheten 6. februar 2020.

Publisert i Annet, Massemedias russlanddekning | 1 kommentar