Stabil maktelite

Vladimir Putin er den uten tvil mektigste person i Russland, slik han har vært det i nærmere 20 år.

Den liberale russiske avisen Nezavisimaja Gazeta offentliggjorde nylig en kåring av de hundre mektigste personene i russisk politikk og samfunnsliv ved inngangen til 2019. Listen over mektige personer, som er utarbeidet av 30 politologer, medieeksperter og representanter for de viktigste av de politiske partiene, viser en stabil politisk elite i Russland der nærhet til Putin og formelle posisjoner antas å være de viktigste kildene til makt.

Listen over mektige personer toppes selvfølgelig av Vladimir Putin, som får 9,92 av 10 mulige poeng. Deretter følger statsminister Dmitrij Medvedev (7,05), forsvarsminister Sergej Sjojgu (6,71), stabssjef ved presidentens kontor Anton Vajno (6,68), finansminister Anton Siluanov (6,24) og nestleder i presidentadministrasjonen og tidligere statsminister Sergej Kirienko (6,20).

Sentralbanksjef Elvira Nabiullina, en av svært få kvinner som inngår i den russiske makteliten.

På niende plass finner vi utenriksminister Sergej Lavrov (5,36), på 11. plass Putins pressesekretær Dmitrij Peskov (5,30), på 17. plass sentralbanksjef Elvira Nabiullina (4,86), på 19. plass Moskvas borgermester Sergej Sobjanin (4,80), på 21. plass sjefen for det halvstatlige gasselskapet Gazprom Aleksej Miller (4,67) og på 22 plass patriark Kirill (4,64).

Videre finner vi på 27. plass leder for Regnskapskammeret (Riksrevisjonen), den liberale økonomen og tidligere finansministeren Aleksej Kudrin (4,45), på 28. plass leder for Føderasjonsrådet Valentina Matvienko (4,44), 36. plass oligarken Oleg Deripaska (4,25) og på 41. plass Tsjetsjenias sterke mann Ramzan Kadyrov (4,15).

Opposisjonspolitikere er omtrent fraværende på listen over mektige personer. På 47. plass finner vi leder for Kommunistpartiet Gennadij Zjuranov (4,02) og på 66. plass leder for det høyrenasjonalistiske Liberaldemokratiske partiet Vladimir Zjirinovskij (3,61). Bare 12 av de 100 personene som er kåret til å utgjøre makteliten i Russland, er kvinner, og de fleste av dem befinner seg langt nede på listen.

Det kåringen av de 100 mektigste personene i Russland med all mulig tydelighet viser, er at makt antas å være knyttet til nærhet til Putin og formelle posisjoner. Og at makteliten er særdeles stabil.

Personer som stabssjef ved presidentens kontor Anton Vajno og Putins pressesekretær Dmitrij Peskov antas å ha stor makt i kraft av å være i nærheten av Putin, slik at de sannsynligvis kan påvirke hans dagsorden og hvem som får møte presidenten. Nesten alle på listen over mektige personer har formelle verv og posisjoner i regjeringen, Dumaen eller det statlige styringsverket. Representanter for den ikke-parlamentariske opposisjonen er fraværende på listen. Det samme er sjefene for fjernsynskanaler, avisredaktører, stjernejournalister og populære bloggere, til tross for at disse må ha betydelig evne til å påvirke og dermed også politisk makt.

Årets maktelite slik den fremstår ved Nezavisimaja Gazetas kåring, er nærmest en kopi av fjorårets. Denne stabiliteten skyldes trolig i noen grad måten listen over mektige personer har blitt til på – beskrevet i Nezavisimaja Gazeta-artikkelen – som gjør at listen har en innebygget treghet. Men den vitner også om liten fornyelse av eliten i politikk og samfunnsliv. Dette fraværet av fornyelse er utvilsomt et svakhetstegn; kritiske observatører har sammenliknet det med tilstivningen av styringseliten i stagnasjonsperioden i siste del av kommunistlederen Leonid Brezjnevs år ved makten.

For øvrig kan man spørre hvorvidt det i det hele tatt gir mening å foreta den type kåringer av mektige personer som Nezavisimaja Gazeta har gjort. Hvordan kan man for eksempel sammenlikne og rangere makten til leder for Føderasjonsrådet Valentina Matvienko, Gazprom-sjef Aleksej Miller og patriark Kirill?

Man kan ha kritiske innvendinger til måten de hundre antatt mektigste personene i Russland har blitt utpekt på, og til forsøket på å gi et matematisk uttrykk for deres makt i forhold til hverandre. Som en oversikt over og en grov rangering av i det minste en stor del av den russiske makteliten har listen over mektige personer like fullt verdi.

Les om kåringen av de 100 mektigste personene i Russland i 2018 her.

Les om Putins tv-overførte møte med befolkningen i juni 2018 her.

Publisert på Resett 2. februar og trykket i Friheten 14. februar 2019.

Reklamer
Publisert i Russisk politikk | Legg igjen en kommentar

Putin leker med ilden

Vladimir Putin og Shinzo Abe.

Den 22. januar ankom Japans statsminister, Shinzo Abe, Moskva der han i flere timer drøftet de japansk-russiske forbindelsene med Vladimir Putin. Blant temaene som ble tatt opp under samtalene mellom de to statslederne, var spørsmålet om statusen til Kurilene, øygruppen Japan gjør krav på etter at den ved avslutningen av annen verdenskrig kom under sovjetisk kontroll.

Se Putins og Abes pressekonferanse etter møtet her.

Kuril-spørsmålet engasjerer befolkningen i både Russland og Japan. Det russiske kommunistpartiet arrangerte en protestdemonstrasjon utenfor Den japanske ambassaden rettet mot Tokyos krav på Kurilene, som endte med at flere dumarepresentanter ble arrestert av politiet.

Se her.

Spørsmålet er om Putin nå leker med ilden. Grunnlaget for Putins enestående popularitet i den russiske befolkningen er at han etter å ha kommet til makten i 2000 ikke bare lyktes i å gjenreise den russiske staten og å heve befolkningens levestandard, men også i å gjenopprette Russland rolle som utenrikspolitisk aktør og på en dyktig måte å forsvare russiske utenrikspolitiske interesser. Russland har som storeksportør av olje- og gass blitt en energipolitisk stormakt. Sør-Ossetia og Abkhasia har, som en følge av det georgiske angrepet på Sør-Ossetia og den russisk-georgiske krigen i 2008, i praksis blitt en del av Russland. Krim har blitt gjenforent med Russland. Og Bashar al-Assad er takket være russisk støtte i ferd med å gjenopprette kontrollen over Syria.

I sannhet en imponerende merittliste når man tenker på at omverdenen på 1990-tallet opptrådte som om Russland ikke eksisterte, slik Vesten gjorde ved å ta seg til rette på Balkan og andre steder.

Dersom Putin gir en eller flere av Kuril-øyene til Japan, vil de fleste russere assosiere dette med den selvoppgivende utenrikspolitikken under Mikhail Gorbatsjov og Boris Jeltsin på 1980- og 1990-tallet. Trolig vil en eventuell avtale om tilbakelevering av deler av Kurilene inneholde bestemmelser om demilitarisering, forbud mot utenlandske baser eller liknende. Japan vil sikkert også love et omfattende økonomisk samarbeid i bytte mot Kurilene. Men hva er slike forsikringer verdt?

Gorbatsjov var villig til å tillate et samlet Tyskland og å oppgi Østblokken mot en avtale om at Nato-styrker ikke skulle utplasseres i det tidligere Øst-Tyskland, forsikringer fra vestlige ledere om at Nato ikke ville bli utvidet østover, og løfter om vestlig økonomisk hjelp. I dag har Nato rykket frem til Russlands grenser. Og økonomien har russerne måttet gjenreise på egen hånd, blant annet ved å sette på plass vestlige selskaper som på 1990-tallet hadde tatt seg til rette og underlagt seg naturressurser og andre verdier.

«En stat har ikke venner, bare interesser,» Charles de Gaulle.

Det er med internasjonale avtaler som med unge piker og roser; de holder så lenge de holder, skal den franske statslederen og realpolitikeren Charles de Gaulle en gang ha uttalt.

Gitt at Vesten ikke godtar gjenforeningen av Krim med Russland i 2014 og prøver å straffe Russland ved hjelp av økonomiske sanksjoner, kan det i høy grad diskuteres hvor fornuftig kompromissvilje i forhold til Kurilene er. Vil ikke enhver ettergivenhet oppmuntre til sanksjoner og press?

Inngåelsen av en russisk-japansk fredsavtale etter annen verdenskrig og en løsning av Kuril-spørsmålet skal ifølge Putin og Abe skje på en måte som er akseptabel for befolkningen i både Russland og Japan. Hva betyr det? Skal en avtale om overføring av en eller flere av Kuril-øyene fra Russland til Japan legges ut til folkeavstemning? Hva med hensynet til befolkningen på øyene som definitivt ikke ønsker at Russland skal oppgi kontrollen over dem?

Ved den russisk-japanske krig i 1904-05 erobret Japan den sørlige halvdelen av Sakhalin fra Russland. Fra slutten av 1800-tallet til 1945 var Japan en ekspansiv, imperialistisk makt – og det vil landet også igjen kunne bli.

Territorier oppgis normalt etter tapte kriger. Russland har ikke tap noen krig mot Japan, og det er derfor vanskelig å se hvorfor landet skulle oppgi deler av Kurilene. At Putin skal kunne overbevise et flertall av russerne om at det er fornuftig å avstå en eller flere av Kuril-øyene virker lite sannsynlig.

Bilder av politifolk som pågriper dumarepresentanter som protesterer mot oppgivelse av den russiske suvereniteten over Kurilene, er ikke pent. Å slå ned på folk som forsøker å arrangere ulovlige homomarsjer, og liknende elementer kan Putin og russiske myndigheter gjøre uten risiko da de fleste russere har liten sympati for disse. Arrestasjoner av patriotiske borgere er noe helt annet, og utfordrer verdiene og rettsfølelsen til vanlige russere. Eller som Pravda formulerer det: ”Våre myndigheter tjener bare interessene til storkapitalen som gir blanke i Russland og folket.” (”Løgnen om de sørlige Kurilene: Ekspert setter prikk over i-en”, 22.01.2019).

Ved å åpne for en avståelse av deler av Kurilene til Japan risikerer Putin, som allerede har mistet en betydelig del av sin popularitet som en følge av en foreslått økning i pensjonsalderen, å fremprovosere omfattende protester og uroligheter. Ja, han leker faktisk med ilden.

Det hører for øvrig med til historien om Kuril-spørsmålet at Sovjetunionen i 1956 tilbød en løsning basert på en tilbakelevering av to av øyene til Japan. Men amerikanske myndigheter presset Tokyo til å si nei til tilbudet. I sovjettiden kunne myndighetene fritt håndtere territorielle spørsmål uten å spørre befolkningen, slik Nikita Khrusjtsjov gjorde ved i 1954 å overføre Krim fra den russiske til den ukrainske sovjetrepublikken i strid med den sovjetiske forfatningen. I dag er det ikke lenger mulig å håndtere vanlige mennesker som brikker på et sjakkbrett.

Les om Putins statsbesøk i Japan i 2016 her.

Les om den bebudede økningen av pensjonsalderen i Russland og hvorfor pensjonsreformen, til tross for at den er upopulær, neppe vil utløse et pensjonsopprør her.

Publisert på Resett 23. januar 2019.

Publisert i Putin, Russisk politikk, Russisk utenrikspolitikk | Legg igjen en kommentar

Putin besøker Serbia

«Redd Serbia, Vladimir»er budskapet på denne plakaten som møtte Vladimir Putin da han besøkte Beograd.

Den 17. januar gjennomførte Vladimir Putin et offisielt besøk i Serbia der den russiske presidenten ble mottatt som en folkehelt. Hensiktet med besøket var primært å styrke de økonomiske forbindelsene mellom Russland og Serbia, men besøket hadde også en utenrikspolitisk dimensjon. For Serbia er russisk støtte i forhold til Kosovo-spørsmålet viktig. Og for Russland er det viktig å bevare Serbia som en alliert på Balkan og forhindre at landet blir medlem av Nato.

Et tegn på de tette båndene mellom Russland og Serbia og på hvor stor pris man fra serbisk side setter på disse båndene var at det russiske presidentflyet ble møtt med en eskorte av russiskproduserte Mig-29 jagerfly da det entret serbisk luftrom. Et annet – og kanskje viktigere – tegn var at over 100 000 serbere hadde samlet seg i Beograds gater for å hylle den russiske presidenten. En slik massedemonstrasjon skal den serbiske hovedstaden ikke ha opplevd på mange tiår.

I tilknytning til Putins statsbesøk ble det undertegnet et tyvetalls avtaler om russisk-serbisk økonomisk, kulturelt og humanitært samarbeid, heriblant en avtale om russiske gassleveranser til Serbia.

Putin og den serbiske presidenten, Aleksandar Vucic, erklærte sin tilslutning til planene om å knytte Serbia til TurkStream, gassrørledningen fra Sør-Russland til tyrkisk Trakia, og å gjøre Serbia til et nøkkelland for transitt av russisk gass til Europa. Et annet viktig samarbeidsprosjekt, som etter planen skal realiseres i løpet av 2019, er å innføre en frihandelssone mellom Serbia og Den eurasisiske økonomiske union.

I forhold til Kosovo-spørsmålet bekreftet Putin den russiske tilslutning til FN-resolusjon 1244 som fastslår at Kosovo er en del av Serbia. Han fordømte også den kosovoalbanske ledelsens planer om å opprette egne væpnede styrker i strid med internasjonale avtaler om Kosovos status.

Se Putins og Vucic’ pressekonferanse i tilknytning til statsbesøket her.

Se hvordan titusener av serbere hyllet Putin da han og den serbiske presidenten besøkte Sankt Sava-katedralen, her.

Les om de mange russisk-tyrkiske krigene og hvordan Russland befridde de kristne balkanfolkene fra tyrkeråket.

For Moskva er det viktig å bevare de tette båndene til Serbia, som er basert på felles ortodoks tro, russisk støtte til de kristne balkanfolkenes frigjøring fra tyrkeråket på 1800-tallet, allianse i to verdenskriger og russisk fordømmelse av Vestens aggresjon mot Serbia på 1990-tallet, å forhindre at Serbia blir medlem av Nato og å unngå serbisk tilslutning til de vestlige økonomiske sanksjonene mot Russland. Og for å oppnå dette kan man fra russisk side tilby politisk støtte i Kosovo-spørsmålet, noe som er viktig siden Russland som fast medlem av FNs sikkerhetsråd kan nedlegge veto mot resolusjoner som truer serbiske interesser, gassleveranser og økonomisk samarbeid.

Vucic og den serbiske ledelsen på sin side forsøker å kombinere ønsket om tilnærming til Vesten med EU-medlemskap som mål med opprettholdelse av et tett og vennskapelig forhold til Russland. Et uttrykk for denne linjen er at Serbia har nektet å slutte seg til de vestlige økonomiske sanksjonene mot Russland.

Vucic presses både av patriotiske serbere som frykter at han skal inngå en avtale som helt eller delvis anerkjenner Kosovo som en selvstendig stat for å åpne opp for et EU-medlemskap, og av vestorienterte grupperinger.

Dette er en situasjon som minner om forholdene i Ukraina før statskuppet i 2014, og forsøk på å kortslutte normale politiske prosesser ved en fargerevolusjon eller liknende kan sannsynligvis ikke utelukkes.

Den demonstrativt varme måten Putin ble tatt imot på kan trolig oppfattes som et signal fra den serbiske ledelsen til Vesten om at man ikke godtar politisk press eller innblanding i interne affærer.

Les mer om TurkStream og russiske gassleveranser til Balkan og Sør-Europa her.

Les om forholdet mellom Russland og Bulgaria her.

Publisert på Resett 20. januar og trykket i Friheten 28. februar 2019.

Publisert i Russisk utenrikspolitikk | Legg igjen en kommentar

Leonid Kravtsjuk: Julija Timosjenko blir Ukrainas neste president

Leonid Kravtsjuk i samtale med den ukrainske stjernejournalisten Dmitrij Gordon.

Like før jul ble Ukrainas første president, Leonid Kravtsjuk, som er den omtrent eneste politiker de fleste ukrainere i dag har respekt for, intervjuet om hvem han trodde ville vinne det planlagte presidentvalget i Ukraina 31. mars 2019, og hvem han selv ønsket at skulle bli president. Kravtsjuk sa at han regnet med at Julija Timosjenko, leder for Fedrelandspartiet, og Volodimir Zelenskij, skuespiller, manusforfatter og kandidat for det nyopprettede Folkets tjener-partiet, ville gå videre til andre valgomgang, og at Timosjenko ville vinne presidentvalget.

Som svar på spørsmålet om hvem han personlig ønsket at skulle bli president, svarte Kravtsjuk at dersom Ukraina hadde hatt en representativ-seremoniell president som Tyskland, ville han ha svart Zelenskij. Men siden den ukrainske presidenten hadde mye makt og måtte kunne lede landet, måtte svaret bli Timosjenko.

At Ukrainas nåværende president, Petro Porosjenko, skulle bli gjenvalgt betraktet Kravtsjuk som lite sannsynlig, men han ville ikke utelukke det siden moderne politologiske teknikker gjorde det mulig å manipulere befolkningen, og alt kunne skje i politikk. Ingen hadde trodd at Boris Jeltsin skulle vinne det russiske presidentvalget i 1996 siden bare et par prosent av russerne støttet ham før valget, men like fullt lyktes han i å bli gjenvalgt som president.

Situasjonen i Ukraina karakteriserte Kravtsjuk som katastrofal og preget av fattigdom, korrupsjon, styringsproblemer og rettsløshet. Men han mente at Ukraina med sine naturressurser og sin godt utdannede befolkning hadde alle muligheter for å bli et velfungerende og rikt land, ja at synlige forbedringer ville kunne komme selv i hans egen levetid. Det gjaldt bare å kvitte seg med dagens ubrukelige politikere.

Se intervjuet med Leonid Kravtsjuk, gjennomført av den ukrainske stjernejournalisten Dmitrij Gordonher.

Kravtsjuk er en erfaren politiker og ringrev som har innehatt topposisjoner i ukrainsk politikk i mange tiår, og man bør derfor være forsiktig med å avskrive hans oppfatninger. Jeg våger like fullt den påstand at han tar feil når han spår at Julija Timosjenko vil vinne det kommende presidentvalget.

Ifølge meningsmålingene har ingen av kandidatene ved presidentvalget i 2019 støtte fra et klart flertall av den ukrainske befolkningen. Timosjenko støttes ifølge de seneste meningsmålingene av 18–19 prosent, Zelenskij av ca 15 prosent og Porosjenko av ca 10 prosent. Takket være sin kontroll over den utøvende makt med de muligheter dette gir til å forfalske valget, forby politiske møter, presse massemedier med mer har Porosjenko all mulighet til å gå videre til annen valgomgang og å bli gjenvalgt som president ved å vinne denne.

Skulle hans gjenvalg som president være alvorlig truet, vil Porosjenko dessuten kunne fremprovosere en krise i forhold til Russland og innføre unntakstilstand, slik han nylig gjorde ved å sende krigsskip inn i Kertsj-stredet. Eventuelt kan unntakstilstanden bare innføres i de østlige regionene der Porosjenko er forhatt på grunn av krigen mot den opprørske befolkningen i Donbass.

Det eneste som virkelig kunne true Porosjenko, var at man i Washington gav klart uttrykk for at man ønsket en annen president. Men det er lite sannsynlig at amerikanerne nå ved et slikt signal vil kaste den ukrainske eliten ut i en maktkamp med den ustabilitet dette vil måtte medføre.

Den eneste av presidentkandidatene som i noen grad kan sies å representere interessene til befolkningen i Øst-Ukraina, er Jurij Bojko, visestatsminister før statskuppet i 2014 og deretter tilsluttet den såkalte Opposisjonsblokken. Ifølge meningsmålingene støttes han av 10–12 prosent av velgerne.

Under normale forhold burde Bojko som den eneste representanten for det folkerike Øst-Ukraina – og med motkandidater som alle kan knyttes til den upopulære krigen mot det opprørske Donbass – ha gode sjanser for ikke bare å gå videre til annen valgomgang, men også til å vinne presidentvalget. Men i dagens Ukraina er det utenkelig at en person som ikke utvetydig støtter den vestukrainske nasjonalismen, skal kunne inneha noen form for politisk makt.

I Øst-Ukraina vil valget derfor ha liten legitimitet, og valgdeltakelsen vil trolig bli lav.

Fra russisk side har man gjort det klart at man ikke har tillit til Porosjenko og kretsen rundt ham, og at man betrakter en løsning på krisen i Ukraina som utenkelig så lenge Porosjenko sitter ved makten.

At Russland skulle ha noe særlig å vinne på et bytte av president kan imidlertid diskuteres. Den eneste av kandidatene som har en viss sjanse til å slå Porosjenko, måtte være Julija Timosjenko.

En gang var Timosjenko, ”gassprinsessen” som tjente seg en formue på handel med russisk gass, en pragmatisk sentrumspolitiker, som blant annet gjorde slutt på en russisk-ukrainsk gasskrig i 2009 ved å inngå en omstridt gassavtale med Russland – noe som fikk Viktor Janukovitsj, den påstått russiskvennlige ukrainske presidenten som kom til makten i 2010, til å trekke henne for retten for å ha forrådt ukrainske interesser. Men i dag er Timosjenko en like ytterliggående eksponent for den vestukrainske nasjonalismen som resten av den ukrainske eliten. Ifølge en lekket telefonsamtale skal hun i 2014, i tilknytning til Krims gjenforening med Russland, endog ha tatt til orde for å bruke atomvåpen mot etnisk russiske ukrainere.

Les om hvordan oligarkene etter 1991, da landet ble uavhengig som en følge av Sovjetunionens sammenbrudd, erobret den politiske og økonomiske makten i et splittet Ukraina.

Skulle Timosjenko bli valgt til president, ville det med stor grad av sannsynlighet utløse konflikter i den oligarkiske eliten som i dag styrer Ukraina i allianse med høyrenasjonalistiske bander, knyttet til refordeling av verdier og eiendom, rettsprosesser, bruk av væpnede grupperinger til å ta over fabrikkbygninger og liknende. Slike konflikter og uroen og oppløsningen de ville medføre ville Russland selvfølgelig være tjent med. Men på den annen side ville valget av Timosjenko sannsynligvis av befolkningen bli oppfattet som et bevis på at eliten og det politiske systemet ikke var fullstendig gjennomkorrupt siden det var mulig å bytte ut presidenten ved hjelp av stemmeseddelen. Og mange ville sikkert tro at det nå var håp om forbedringer. En slik styrking av tiltroen til dagens antirussiske ukrainske politiske elite kan umulig være i russisk interesse.

En valgseier til Porosjenko, derimot, vil de fleste tilskrive valgfusk. Og resultatet vil bli sinne, oppgitthet og politikerforakt – som ved en ytterligere forverring av de sosiale forholdene vil kunne utløse opprørslyst.

Trolig bør man fra russisk side ikke ha for store forhåpninger til det kommende presidentvalget i Ukraina. Gitt dagens politiske klima vil vinneren uansett være en representant for den antirussiske vestukrainske nasjonalismen. Alt russiske myndigheter kan gjøre, er derfor å beholde kontrollen over Donbass som en garanti mot at Ukraina knytter seg for tett til Nato og andre vestlige strukturer, integrere Donbass i Russland og heve befolkningens levestandard, og satse på at den politiske og økonomiske krisen i Ukraina, som det knapt er mulig å se noen utgang på, vil få dagens russiskfiendtlige regime til å bryte sammen.

Les om hvordan Julija Timosjenko høsten 2017 prøvde å kuppe seg til makten i Ukraina i allianse med den politiske eventyreren og tidligere georgiske presidenten Mikheil Saakasjvili her.

Les om forholdet mellom oligarkeliten og høyrenasjonalistiske militsgrupper i dagens Ukraina her.

Trykket i Friheten 31. januar 2019.

Publisert i Ukraina | 3 kommentarer

Geopolitikkens vannglass

Igor Ivanov, russisk utenriksminister i 1998-2004.

Den 18. desember publiserte den liberale russiske næringslivsavisen Kommersant artikkelen ”Geopolitikkens vannglass”, forfattet av Russlands utenriksminister i 1998–2004, Igor Ivanov, som i dag er leder for Det russiske råd for internasjonale spørsmål. Den noe underlige tittelen på artikkelen skyldes at Ivanov sammenlikner graden av samarbeid i verden med det berømmelige halvfulle vannglasset. Om glasset er halvtomt eller halvfullt er avhengig av hvorvidt du vil tømme eller fylle det. Artikkelen kan oppfattes som et halvoffisielt uttrykk for hvordan dagens russiske ledelse ser på internasjonal politikk og er derfor av interesse.

I artikkelen lister Ivanov opp en rekke utfordringer verdenssamfunnet i dag står overfor: spenningen mellom USA og Kina, konfliktene i Midtøsten, konflikten i Ukraina, økonomiske problemer og sosiale motsetninger i en rekke stater, religiøs fundamentalisme, grenseoverskridende økonomisk kriminalitet, terrorisme, ressursmangel, økologiske problemer og global migrasjon.

Som forklaring på hvorfor verdenssamfunnet tilsynelatende har problemer med å løse utfordringene det står overfor, fremhever Ivanov at FN – primært fordi de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet ikke klarer å samarbeide – ikke fungerer etter hensikten, og at dette fører til at FN og folkeretten blir erstattet av improviserte koalisjoner mellom stater som i beste fall opererer i folkerettens gråsoner.

Denne oppramsingen av problemer og bekjennelsen til FN og folkeretten er knapt særlig oppsiktsvekkende eller kontroversiell.

Det som gjør Ivanovs artikkel interessant, er den tidligere utenriksministerens betraktninger om hva som må være forutsetningene for fred, stabilitet og samarbeid i verden.

Ifølge Ivanov må en stabil og rettferdig verdensorden baseres på selvstendige stater, ikke-innblanding i andre staters indre anliggender og erkjennelse av at statene er og har rett til å være ulike.

Eller som han selv formulerer det: ”I dagens internasjonale system går skillelinjen ikke mellom demokrati og tyranni, men mellom orden og kaos.” ”De grunnleggende byggeklossene i det internasjonale systemet må forbli nasjonalstatene. I kraft av dette må suverenitetsprinsippet strengt overholdes og betraktes som av den største betydning. Gjensidig avhengighet og integrasjon er bare akseptabelt i den grad det ikke kommer i strid med suverenitetsprinsippet.”

Og: ”Det fremvoksende internasjonale systemet må fullt ut gjenspeile endringene i maktbalansen i verden. De eksisterende institutter, som er orientert mot Vesten, må enten radikalt endres eller erstattes av mer universelle, åpne og representative organisasjoner.” ”Vi bør fullstendig avvise den vestlige (det vil si liberale) universalismen til fordel for pluralisme. Den fremvoksende konsepsjonen for vår tids verdensorden må gi mulighet for å bevare nasjonale tradisjoner, kulturer og konkrete økonomiske, sosiale og kulturelle modeller som ikke har noe til felles med vestlige mønstre.”

Samtidig understreker Ivanov at statene i dagens verden er avhengige av hverandre, at selv de sterkeste statene har begrenset evne til å handle fullstendig på egenhånd, og at sikkerhet og velstand bare kan oppnås kollektivt.

Ivanov har dermed den samme tilnærming til internasjonal politikk som den fremvoksende supermakten Kina, regionale stormakter som India, Sør-Afrika og Brasil og det store flertall av statene i verden.

Statene i verden er ifølge dette synet knyttet sammen gjennom handel og arbeidsdeling på en måte som alle tjener på, og som det gjelder å beskytte ved hjelp av et regelverk som motvirker proteksjonisme. Statene står dessuten overfor felles utfordringer i form av regionale konflikter, økologiske problemer, grenseoverskridende økonomisk kriminalitet, terrorisme, ukontrollert migrasjon med mer som de bør prøve å løse gjennom globalt eller regionalt samarbeid. Men samarbeidet må ikke bli så tett at det undergraver statlig suverenitet, prinsippet om ikke innblanding i andre staters indre anliggender og statenes rett til selv å bestemme sin utviklingsvei.

«Denne knuten er en påminnelse til dem som ikke vil tenke med sitt eget hode.» Russisk karikatur. Vestlige karikaturer som fremstiller Putin som en trussel mot EU og naive vestlige politikere, bruk av russisk gass som et våpen og liknende, er det hundrevis av. Men jeg velger ikke å gjengi en av dem for ikke å utfordre vestlige copyright-bestemmelser. I realiteten ville Russland bli mist like hardt rammet som EU dersom gasseksporten fra Russland til Europa ble stanset.

Ut fra dette synet på internasjonalpolitikk og statlig suverenitet har Russland et sammensatt forhold til internasjonale organisasjoner og politiske og økonomiske integrasjonsprosesser. Selvsagt prøver den russiske ledelsen å svekke og undergrave Nato siden dette er en militærallianse som eksplisitt er rettet mot Russland og russiske interesser. Og selvsagt prøver man fra russisk side å bli kvitt de vestlige økonomiske sanksjonene ved å skape splittelse mellom de vestlige landene. Og man prøver selvfølgelig å forhindre former for samarbeid som rammer russiske interesser, for eksempel at EU vedtar lover som begrenser russiske olje- og gassleverandørers mulighet for å eie olje- og gassrørledninger. At man fra russisk side skulle ha et ønske om å få det økonomiske samarbeidet mellom de vestlige landene til å bryte sammen, for eksempel ved å undergrave EU, virker derimot mer tvilsomt.

Dersom EU skulle bryte sammen, ville dette sannsynligvis føre til lavere økonomisk vekst for Europa som helhet. Og lavere økonomisk vekst i Europa ville ramme Russland hardt siden russisk økonomi for en stor del er basert på eksport av gass, olje og andre råvarer til Europa, ikke minst til Tyskland.

På tv kan russiske politikere snakke om et degenerert EU og Europa, men fra russisk side gjør man knapt noe forsøk på å få EU til å bryte sammen, slik vestlige massemedier ofte hevder. Et stabilt Europa som kjøper russisk gass, olje og andre råvarer, og som oppmuntrer europeiske selskaper til å handle med og investere i Russland, er det man ønsker seg i Moskva – forutsatt av EU ikke prøver å stenge Russland ute fra Europa, for eksempel ved å gjøre Ukraina til en barriere mellom Russland og Europa. At EU vedtar lover de fleste russere oppfatter som forkastelige, for eksempel om vidtgående rettigheter for seksuelle minoriteter, betrakter den russiske ledelsen som europeernes eget problem – forutsatt at ingen prøver å påtvinge Russland slike lover.

Les om hvordan Putin etter 11. septemberangrepet i 2001 tilbød USA full støtte i kampen mot terror, blant annet ved å sørge for at amerikanerne fikk åpne flybaser i Sentral-Asia.

Når det gjelder forsvar og sikkerhet, er den russiske ledelsen utvilsomt interessert i et samarbeid med omverdenen siden internasjonal terrorisme utgjør en trussel mot Russland, ikke minst med henblikk på det sårbare Kaukasus. Sin vilje til felles kamp mot terror har Moskva ikke minst vist ved å støtte USAs og andre vestlige lands krig mot islamistiske ekstremister i Afghanistan, blant annet ved å la amerikanerne opprette militærbaser i de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia etter 11. septemberangrepet i 2001 og ved å la vestlige transportfly krysse russisk territorium.

Alt tyder på at den russiske ledelsen er mer interessert i å fylle ”vannglasset” ved å få til mer samarbeid mellom statene enn i å slå ”glasset” over ende. At Norge og andre europeiske land skulle ha noe å tjene på selv å slå ”glasset” over ende virker tvilsomt.

Les om konflikter i den russiske ledelsen knyttet til hvilket forhold Russland bør ha til Vesten her.

Les den russiske utenrikspolitiske ”guruen” Sergej Karaganovs betraktninger om dagens verden og Russlands plass i denne her.

Trykket i Friheten 17. januar 2019.

Publisert i Russisk utenrikspolitikk | Legg igjen en kommentar

En selvsikker leder møter pressen

Putin håndterer 1700 journalister på sin pressekonferanse i 2018.

Den 20. desember avholdt Vladimir Putin sin årlige maratonpressekonferanse, den 14. i rekken. Ca 1700 journalister fra inn- og utland, heriblant representanter for alle Russlands regioner, hadde møtt frem. Og ved hjelp av plakater og tilrop prøvde de å tiltrekke seg presidentens oppmerksomhet. Til tider kunne pressekonferansen minne om Muppet-show. Putin, som åpenbart trives i rollen som landsfader, håndterte suverent forsamlingen og opptrådte med en blanding av sakkunnskap og humor.

De fleste av spørsmålene dreide seg om økonomi og innenrikspolitiske forhold. Og ved sine svar fremtrådte Putin som en pragmatisk politiker med tro på en blanding av statlige prosjekter og markedsøkonomi.

Pressekonferansen ble innledet med at Putin refererte noen økonomiske nøkkeltall, som at veksten i bruttonasjonalproduktet i de foregående 10 månedene hadde vært på 1,7 prosent, inflasjonen 4,1 prosent, arbeidsledigheten 4,8 prosent og overskuddet på handelsbalansen overfor utlandet 157 milliarder dollar. Forventet vekst i bruttonasjonalproduktet i 2019 var 1,8 prosent.

Første spørsmål dreide seg om effektiviteten til de såkalte nasjonale prosjektene som Putin hadde satt i gang i mai 2018, altså 12 kjempeprosjekter knyttet til blant annet demografi, helse, utdanning, boligbygging, vitenskap og utviklingen av en digital økonomi. Putin forsvarte prosjektene med at det var nødvendig å konsentrere ressursene, ikke minst for å bringe økonomien opp på et nytt utviklingsnivå. Han gjentok dessuten at Russlands økonomi burde være blant de fem største i verden innen 2024.

Som svar på et spørsmål om det var mulig å gjeninnføre sosialisme i Russland svarte Putin at dette var umulig, men at man kunne benyttes seg av elementer av sovjetsystemet, for eksempel diverse sosiale programmer.

Presidentens ideologiske overbevisning kom klart til syne da han som svar på et spørsmål om svindel i byggebransjen tok til orde for det han kalte å sivilisere boligbyggingen, det vil si å basere den på fungerende banker og låneordninger og privat initiativ fremfor offentlig støttet boligbygging.

For øvrig besvarte Putin flere titalls spørsmål knyttet til økonomi og sosiale forhold, som dreide seg om alt fra den planlagte pensjonsreformen til kvaliteten på russiske legemidler. Han måtte også svare på personlige spørsmål, for eksempel om når han hadde tenkt å gifte seg på nytt.

Ca en tredjedel av spørsmålene dreide seg om utenrikspolitikk, heriblant faren for atomkrig, vestlig dobbeltmoral, forfølgelsen av russiske journalister, de vestlige økonomiske sanksjonene, konflikten i Ukraina og situasjonen i Syria. Som svar på et spørsmål om hvordan han så på nyheten om at Donald Trump ville trekke de amerikanske soldatene ut av Syria, svarte Putin at en slik tilbaketrekning ville være positiv siden den ville gjøre det lettere å oppnå en politisk løsning på konflikten i landet.

De som må være mest skuffet etter pressekonferansen, må være befolkningen i de opprørske folkerepublikkene i Øst-Ukraina. Målet for russisk politikk overfor Ukraina var ifølge Putin å normalisere forholdene i landet, ikke å dele det opp. Han gjentok dermed det som har vært russisk politikk overfor Ukraina siden våren 2014, nemlig å bekjenne seg til prinsippet om landets territorielle integritet og samtidig beholde kontrollen over Donbass som en forsikring mot at Kiev ikke knytter seg for tett til Nato og andre vestlige institusjoner – inntil dagens ukrainske regime eventuelt måtte bryte sammen og bli erstattet av et mer russiskvennlig regime. For befolkningen i Donbass som etter fire år med krig og tusener av drepte har innlemmelse i Den russiske føderasjon som sitt høyeste ønske, var Putins utsagn selvsagt en skuffelse.

Inntrykket pressekonferansen etterlot, var av en selvsikker president som opptrådte med naturlig myndighet i visshet om ikke å ha noen seriøse politiske rivaler, samtidig som de vestlige sanksjonene åpenbart ikke hadde klart å knekke russisk økonomi. Skal Putin klare å realisere de ambisiøse utviklingsplanene for russisk økonomi og næringsliv, må den økonomiske veksten imidlertid minst dobles.

Se Putins pressekonferanse tekstet til engelsk her.

Les om Putins tv-møte med befolkningen 7. juni 2018 her.

Les om hvordan Putin kan oppfattes som en russisk Einar Gerhardsen her.

Publisert i Putin, Russisk politikk, Russisk utenrikspolitikk | 1 kommentar

Sergej Lavrov: Det finnes ikke noe alternativ til Minsk-avtalene

Sergej Lavrov intervjues av Komsomolskaja Pravda.

Den 17. februar gjennomførte Komsomolskaja Pravda, en populær russisk avis som kan sammenliknes med VG her på berget, et tv-intervju med Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov. Intervjuet gir trolig et godt innblikk i hva både vanlige russere, representert ved en pågående, for ikke å si aggressiv kvinnelig journalist, og den russiske ledelsen mener om sentrale utenrikspolitiske spørsmål. Til tider ble temperaturen i det noe over en time lange intervjuet høy.

Intervjuet ble innledet med at den kvinnelige journalisten spurte Lavrov om hvorfor man fra russisk side ikke erklærte at dagens ukrainske regime var fascistisk, brøt med Kiev, og anerkjente de opprørske folkerepublikkene i Donbass som selvstendige stater. Lavrov svarte at det var all mulig grunn til å betegne dagens ukrainske regime som fascistisk, at Kiev-regimet med støtte fra sine vestlige kuratorer gjorde hva det kunne for undergrave bestrebelsene på å få til en fredelig løsning på konflikten i Ukraina, og at regimet opptrådte i strid med Ukrainas egen forfatning ved å undertrykke den russiskvennlige befolkningen i Øst-Ukraina. Men like fullt fantes det ifølge den russiske utenriksministeren ikke noe alternativ til Minsk-avtalene om hvordan krisen i Ukraina kunne løses ved hjelp av politiske reformer.

Vi forholder oss til det ukrainske folk og den ukrainske staten, ikke til dagens ukrainske regime. Og vi arbeider for er et normalt, nøytralt Ukraina, understreket Lavrov. Dersom vi anerkjente folkerepublikkene Donetsk og Lugansk som selvstendige stater, ville vi miste resten av Ukraina.

Lavrovs svar oppsummerer dilemmaet den russiske ledelsen står overfor. Det er ingen tvil om at dagens ukrainske makthavere gjør hva de kan for å provosere Russland ved stadig å komme med antirussiske erklæringer, ved å undertrykke russisk språk og kultur og ved å føre en blodig undertrykkelseskrig mot befolkningen i Øst-Ukraina. Å anerkjenne Donetsk og Lugansk som selvstendige stater og eventuelt innlemme dem i Den russiske føderasjon ville være en naturlig reaksjon på denne politikken, om ikke av andre grunner så for å tvinge Kiev-regimet til å innstille krigsoperasjonene mot Donbass. Men det er liten tvil om at en slik anerkjennelse ville drive resten av Ukraina ytterligere inn i armene på Vesten og eventuelt ville kunne åpne for et ukrainsk Nato-medlemskap. I så fall ville Russland kunne bli tvunget til en krig med Ukraina for å forhindre at landet ble opptatt i den vestlige militæralliansen – med mindre tapet av Donbass var et så stort prestigenederlag at det antirussiske Kiev-regimet brøt sammen.

Stilt overfor dette dilemmaet er det naturlig at den russiske ledelsen velger å ”fryse” konflikten i Øst-Ukraina, beholde kontroll over Donbass som håndpant mot at Ukraina melder seg inn i Nato og satse på at vanstyre og kaos vil få dagens ukrainske regime til å bryte sammen. Bare et regimeskifte og opprettelsen av et mindre russiskfiendtlig og mer pragmatisk styre vil kunne muliggjøre en avslutning av krisen i Ukraina på Moskvas premisser. Nemlig en omdanning av landet til en løs føderasjon der trusselen om at de østlige regionene bryter med Kiev vil være tilstrekkelig for å forhindre at Ukraina knytter seg for tett til Nato og andre vestlige strukturer.

Ofre for Kiev-regimets terroristiske krig mot befolkningen i Øst-Ukraina.

Samtidig er det liten tvil om at fjernsynsbilder av hvordan Kiev-regimets styrker nærmest daglig bombarderer byer og tettsteder i Donbass virker som en kraftig provokasjon på den russiske befolkningen og får mange til å spørre om hvorfor man ikke anerkjenner Donetsk og Lugansk som selvstendige stater og fremtvinger en stans av bombarderingen. Dersom det skulle komme til en alvorlig provokasjon, for eksempel at Kiev-regimets styrker bombarderte en skole eller et sykehus, ville den russiske ledelsen kunne bli tvunget til å reagere militært.

Selv erklærte Lavrov at han betraktet faren for en krig mellom Ukraina og Russland som liten, men at man måtte være forberedt på at dagens ukrainske makthavere av hensyn til det kommende presidentvalget kunne komme til å fremprovosere tilspissede situasjoner i Donbass eller ved Krim.

Mange russere skulle utvilsomt ha ønsket seg en mer selvhevdende og handlekraftig utenrikspolitikk, slik det fremgikk av spørsmålene Lavrov ble utsatt for, heriblant spørsmål publikum hadde sendt inn.

Således ble Lavrov spurt om hvorfor Russland ikke meldte seg ut av et russiskfiendtlig Europaråd, hvorfor rasering av russiske minnesmerker i Polen ikke førte til rasering av polske minnesmerker på russisk territorium, hvorfor man ikke brukte en økonomisk blokade til å tvinge Georgia til å stenge amerikanske militærbaser, og hvorfor man fra russisk side ikke hadde klart å fremtvinge et møte med Julija Skripal, den russiske jenta som forsvant i Storbritannia etter et mye omtalt giftattentat, som mange russere mener at britene har drept eller kidnappet.

Lavrov besvarte disse spørsmålene ved å mane til besinnelse, diplomati og samarbeid og å understreke at man ved å ta i bruk økonomiske blokader og andre maktmidler risikerte å drive potensielle samarbeidspartnere fra seg.

Et lands utenrikspolitikk vil være bestemt av en kombinasjon av dets geografiske plassering og andre objektive faktorer og ledernes verdier, preferanser og oppfatninger. Hvem som styrer Russland, er av betydning for russisk utenrikspolitikk. Slik sett er det underlig at vestlige ledere ved hjelp av støtte til opposisjonsgrupperinger og sanksjoner prøver å frembringe et regimeskifte i Russland. Skulle det komme til et regimeskifte, er det all grunn til å tro at det nye styret ville ta hensyn til kravet i folkedypet om en langt mer selvhevdende utenrikspolitikk. Sannsynligvis representerer Putin og kretsen rundt ham det mest pragmatiske og samarbeidsvillige av alle styrer det er mulig å forestille seg at skal kunne inneha makten i dagens Russland.

Se intervjuet med Sergej Lavrov her.

Les om hvordan Putin i oktober i år advarte president Petro Porosjenko og den ukrainske ledelsen mot å angripe Donbass her.

Les om hvordan det i dag pågår en strid i den russiske eliten om hvilket forhold man bør ha til Vesten her.

Publisert på Resett 22. desember 2018 og trykket i Friheten 3. januar 2019.

Publisert i Russisk utenrikspolitikk, Ukraina | 1 kommentar