Kiev sier opp Minsk-avtalene

Radaen vedtar å gjenerobre Donetsk og Lugansk ved hjelp av militære virkemidler.

Den 18. januar 2018 vedtok Radaen i Kiev med 280 mot 33 stemmer en lov om ”Statlig politikk for opprettholdelse av Ukrainas suverenitet over midlertidig okkuperte territorier i oblastene Donetsk og Lugansk” (Lov 7163). I lovteksten erklæres områdene som befinner seg under kontroll av folkerepublikkene Donetsk og Lugansk, som russiskokkuperte territorier, og ukrainske myndigheter gis vide fullmakter til å gjenvinne kontrollen over disse territoriene, om nødvendig med militære virkemidler. Det betyr at Kiev-regimet ikke lenger oppfatter seg som bundet av de såkalte Minsk-avtalene.

Minsk-avtalene, inngått i februar 2015, som Russland, Tyskland og Frankrike er garantister for, forutsetter politiske reformer i form av føderalisering, autonom status for Donetsk og Lugansk og rettigheter for russiskspråklige for å gjøre slutt på krisen i Ukraina. Gitt det politiske klimaet i dagens Ukraina er det imidlertid ikke mulig å oppfylle disse kravene, og Kiev-regimet har aldri forsøkt å oppfylle dem. Som en følge av dette har Donetsk og Lugansk blitt i realiteten selvstendige stater, som politisk og økonomisk stadig mer integreres i Russland.

Ved i en lovtekst å betegne en av garantistene for Minsk-avtalene, Russland, som aggressor og okkupant og samtidig å bekjenne seg til militære virkemidler fremfor politiske reformer har Kiev-regimet åpent desavuert Minsk-avtalene.

Spørsmålet er hva denne tilsidesettingen av Minsk-avtalene betyr. Er Lov 7163 som gir president Petro Porosjenko rett til å innføre militær unntakstilstand og å oppheve fullmaktene til lokale styringsorganer, beregnet på innvortes bruk? Er hensikten å bruke disse fullmaktene til å opprettholde dagens ukrainske regime?

Lovteksten, som gir Porosjenko en blankofullmakt til å igangsette en angrepskrig mot folkerepublikkene Donetsk og Lugansk uten å konsultere Radaen, kan imidlertid ha til hensikt å legitimere en gjenopptakelse av storstilte krigshandlinger mot den opprørske befolkningen i Øst-Ukraina.

Ofre for Kiev-regimets krig mot den opprørske befolkningen i Øst-Ukraina.

Innen- og utenrikspolitikk går dessuten over i hverandre i dagens Ukraina. Kiev-regimet har holdt seg ved makten ved stadig å frembringe ytre kriser, og har derfor i flere år ført en lavintensiv krig mot Donetsk og Lugansk, blant annet ved å beskyte byer og tettsteder.

Hvordan vil Tyskland og Frankrike reagere på at Kiev-regimet åpent setter Minsk-avtalene, som de selv er garantister for, til side? Trolig vil de ikke gjøre noe som helst. Europa og EU har nok med sine egne problemer, og skulle trolig helst sett at hele Ukraina sank ned i et hull i jorden.

Står USA bak Kiev-regimets forkastelse av Minsk-avtalene, og er det hele opptakten til full krig mot Donetsk og Lugansk? Enkelte russiske kommentatorer hevder dette. Men det virker ikke særlig sannsynlig. Også amerikanerne har andre ting å tenke på enn Ukraina, for eksempel Syria og Nord-Korea.

Hvordan vil Russland reagere? Trolig avventende. Landet har alt å tjene på å la konflikten i Øst-Ukraina forbli fastfrosset, samtidig som oppløsningen av Ukraina fortsetter. Skulle Kiev-regimet sette i gang større militære operasjoner mot Donetsk og Lugansk, vil det imidlertid kunne oppstå en situasjon der russiske myndigheter ser seg nødt til å gripe inn militært og annektere de to områdene. Putin er mektig. Men han er ikke så mektig at han kan unnlate å gjøre noe i en situasjon der russiske tv-seere får se bilder av hvordan sivilbefolkningen i Donetsk og Lugansk teppebombes.

Les mer om unionen i Perejaslav og hvordan Russland opp gjennom tidene har reddet lillerusserne/ukrainerne fra utslettelse.

PS At Radaen valgte å tilsidesette Minsk-avtalene nettopp 18. januar var ingen tilfeldighet. Den 18. januar 1654 ble den såkalte unionen i Perejaslav der kosakkhøvdingen Bogdan Khmelnitskij, som hadde gjort opprør mot den polske kongen, stilte seg under tsarens beskyttelse, inngått. For dagens ukrainske regime er det viktig å markere avstand til Russland og å skjære over de århundrelange båndene mellom ukrainere og russere.

Les om hvordan Donetsk og Lugansk integreres i Russland her.

Trykket i Friheten 2. februar 2018.

Reklamer
Publisert i Ukraina | 2 kommentarer

Hvem er mektigst i Russland?

Nærhet til Putin er det som gir makt. Her sjefen for presidentadministrasjonen Anton Vajno i et bakdørsarrangement.

Nylig publiserte den liberale avisen Nezavisimaja Gazeta en liste over de 100 mest innflytelsesrike personene i Russland. Listen er ifølge avisen basert på månedlige rangeringer foretatt av et tyvetalls politologer, medieeksperter og representanter for de viktigste partiene i Russland.

Siden listen – med de forbehold man bør ha til denne type kåringer – trolig forteller en del om hvem som har makt i dagens Russland, er det grunn til å kommentere den.

Ikke overraskende topper Vladimir Putin, som får 9,74 av 10 mulige poeng, listen. Nummer to er, som ved tidligere kåringer, statsminister Dmitrij Medvedev (7,82). Tredje- og fjerdeplassen deles mellom sjefen for presidentadministrasjonen Anton Vajno og sjefen for det statlige oljeselskapet Rosneft Igor Setsjin (7,08). På femteplass finner vi forsvarsminister Sergej Sjojgu (6,84), på åttendeplass utenriksminister Sergej Lavrov (6,10) og på ellevte plass Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov (5,61).

Patriarkalsk politisk kultur. Her representert ved tidligere president Boris Jeltsin som klyper sin kvinnelige sekretær i baken for åpent kamera.

På 13. plass finner vi den første kvinnen på listen, sjefen for nasjonalbanken Elvira Nabiullina (5,58) og på 27. plass visestatsminister for sosiale spørsmål Olga Golodets (4,83). Russland er utvilsomt et patriarkalsk land; bare 11 av de antatt 100 mektigste personene er kvinner, og de fleste befinner seg på de nederste plassene på listen.

Først på 50. plass finner vi lederen for kommunistpartiet, det største opposisjonspartiet, Gennadij Zjuganov (4,18) og på 66. plass nasjonalisten og liberaldemokraten Vladimir Zjirinovskij (3,79).

Noen av rangeringene overrasker. Således skulle man forvente at sjefen for det statlige gasselskapet Gazprom Aleksej Miller var mektigere enn hans 23.–24. plass (5,07) skulle tilsi. Og man skulle tro at makten til oligarker som Roman Abramovitsj (4,27) og Vladimir Potanin (3,16), henholdsvis 45.–46. og 95. plass, er undervurdert.

Ingen representanter for den såkalte utenomparlamentariske opposisjonen er rangert blant de hundre mektigste. Dette er også noe overraskende. Den utenomparlamentariske opposisjonen er splittet og svak. Man skulle likevel anta at en person som den opposisjonelle bloggeren Aleksej Navalnyj hadde større makt enn for eksempel den ukarismatiske sosialpolitikeren Olga Golodets.

Forsøket på å rangere makteliten i Russland er preget av to forhold: 1) Makt oppfattes åpenbart av personene som har stått for rangeringen, som det å tilhøre kretsen rundt Putin. Dette har mye for seg, men er nærhet til Putin den eneste kilden til makt? Og hvem har adgang til presidenten? Er det bare ministre og toppbyråkrater eller også andre? Kan ikke en oligark omgå formelle strukturer ved å ringe Putin? 2) Rangeringen av mektige personer, som er beskrevet i Nezavisimaja Gazeta-artikkelen, er foretatt på en slik måte at rangeringslisten i liten grad fornyes.

Rangeringen av makteliten slik den er foretatt av russiske politologer, medieeksperter og politikere, er like fullt interessant. Først og fremst forteller den at den russiske eliten er godt konsolidert, ja på grensen til tilstivnet. Blant de første 50 plassene på listen over mektige personer finner vi bare én nykommer i forhold til fjorårets rangering. Og til tross for alle mulige forbehold om et snevert syn på makt er det utvilsomt riktig at den viktigste kilden til makt i dagens Russland er nærhet til Putin. Altså at landet har et monosentristisk politisk system der presidenten og kretsen av ministre og toppbyråkrater han omgir seg med, er de mektigste.

Les om hvorfor Vladimir Putin kan oppfattes som en russisk Einar Gerhardsen her.

Les om hvordan en katt ble kåret til den utenomparlamentariske opposisjonens presidentkandidat her.

Trykket i Friheten 19. januar 2018.

Publisert i Russisk politikk | Legg igjen en kommentar

Gi Putin fredsprisen

Vladimir Putin, vår tids redningsmann fra islamisme og barbari, her sammen med russiske soldater i Tsjetsjenia.

Takket være russisk støtte til landets lovlige myndigheter, det sekulære Assad-regimet, er det islamistiske opprøret i Syria i ferd med å bryte sammen. Det burde i seg selv være grunn nok til å gi Vladimir Putin fredsprisen.

Dersom IS og andre islamistiske terrorgrupperinger ikke var blitt nedkjempet i Syria, ville store deler av Midtøsten og Nord-Afrika trolig ha blitt forvandlet til et islamistisk kalifat. Det ville i så fall ha vært en eksistensiell trussel mot Europa. Islamistisk radikalisme ville ha spredt seg til innvandrermiljøer, og vi ville fått en mengde terroraksjoner på europeisk jord. For å nedkjempe den islamistiske trusselen ville omfattende militæraksjoner, og kanskje også bruk av atomvåpen, ha vært nødvendig. Resultatet ville ha blitt flere titalls millioner drepte mennesker.

Winston Churchill, mannen som forstod den fascistiske faren og oppfordret til kamp mot den.

Politisk islam er vår tids fascisme. Vår tids kamp mot islamisme kan sammenliknes med kampen mot hitlerisme og fascisme på 1930- og 1940-tallet. I et slikt perspektiv fremtrer Putin som vår tids Winston Churchill.

På 1930-tallet – da store deler av den politiske eliten og befolkningen var krigstrett og håpet at freden kunne bevares ved kompromisser og innrømmelser – innså Churchill hvilken fare den fremvoksende fascismen utgjorde og oppfordret til kamp mot denne faren. Likeledes innså Putin før de fleste hvilken fare islamismen utgjorde. Konfrontert med islamisme, separatisme og terrorisme i Tsjetsjenia var den politiske eliten i Russland etter den første tsjetsjeniakrigen i 1994–96 demoralisert. Noen ville bygge en mur rundt Tsjetsjenia. Noen ville forhandle med de tsjetsjenske opprørerne. Noen var villige til å oppgi Tsjetsjenia. Bare Putin krevde full nedkjempelse av det tsjetsjenske opprøret.

I sin halvoffisielle biografi, Første person (2000), forteller Putin om sitt syn på det tsjetsjenske opprøret og nødvendigheten av å nedkjempe det: ”Hard, til og med grusom, sier alle – lite hyggelige epiteter. Men jeg var aldri ett sekund i tvil om, og for elementært opplyste mennesker burde det for lengst være klart, at Tsjetsjenia ikke bare dreier seg om uavhengighet for selve Tsjetsjenia. Det ville ha blitt brukt som plattform for videre angrep på Russland. [- – -] Hele Kaukasus ville ha gått tapt, det er klart. Dagestan, Ingusjetia og deretter oppover Volga – Basjkortostan, Tatarstan. [- – -] Hvor mange flyktninger ville Europa og Amerika kunne ta imot om det hele utviklet seg på denne måten, tenkte jeg. [- – -] Og da jeg begynte å sammenlikne omfanget av en mulig tragedie med det som vi idag har der [i Tsjetsjenia], var jeg ikke i ett sekund i tvil om at vi må handle som nå, kanskje enda hardere.”

At dette var en riktig vurdering av situasjonen kan det være liten tvil om. Hadde islamistiske ekstremister fått kontroll over Tsjetsjenia, ville de ha prøvd å underlegge seg Kaukasus og det sørlige Russland, med forvandlig av Russland til en krigssone som resultat.

Opprettelsen av et islamistregime i Tsjetsjenia ville dessuten ha vært en trussel ikke bare mot Russland, men også mot landets nabostater og hele Europa. Islamismen ville ha spredt seg til hele Kaukasus og de sentralasiatiske tidligere sovjetrepublikkene. Og Europa ville ha opplevd en mengde islamistiske terroraksjoner.

Idag da det tsjetsjenske opprøret for lengst er nedkjempet, og Tsjetsjenia takket være store overføringer fra sentralmyndighetene er forvandlet til en blomstrende region, virker dommedagsperspektivene Putin trekker opp i Første person uvirkelige. Da Putin kom til makten i 1999/2000, var den islamistiske trusselen mot Russland, landets nabostater og Europa imidlertid en realitet, og det er på ingen måte gitt at en annen leder ville ha klart å nedkjempe denne trusselen.

Det er vanskelig å forestille seg en person som i vår tid har reddet livet til flere mennesker enn Putin. Det er også vanskelig å forestille seg en annen person som har gjort så mye for å redde Europa fra islamisme og barbari. Putin burde derfor være en soleklar kandidat til Nobels fredspris.

Nedkjempingen av det tsjetsjenske opprøret og opprøret mot Assad-regimet har kostet livet til mange mennesker, inklusive uskyldige sivilpersoner, kan det innvendes. Den samme innvendingen kunne ha blitt rettet mot en fredspris til Churchill, som under annen verdenskrig lot britiske bombefly teppebombe tyske byer. Churchill fikk Nobelprisen i litteratur i 1953, men knapt noen ville ha våget å trekke frem ofrene for britiske og allierte krigshandlinger for å protestere mot en fredspris til Churchill. Millioner av uskyldige mennesker ble drept under nedkjempingen av nazismen. Men hadde Hitler og nazistene vunnet, ville verden ha blitt kastet ut i et middelaldersk mørke – og trolig ville også langt flere mennesker ha blitt drept.

Hva med Ukraina? Det er et stort tema som ikke lar seg drøfte i en kommentar som denne. Her får det være nok å si at det på ingen måte er gitt at en annen russisk leder ville ha opptrådt med den samme grad av realisme og forsiktighet som Putin i forhold til den uhørte provokasjonen Vesten begikk ved å støtte et statskupp som brakte et russiskfiendtlig regime til makten i Ukraina.

Putin vil aldri få noen fredspris av Nato-landet Norge. Ved inngangen til et nytt år kan det like fullt være grunn til å filosofere over hvor mye millioner av mennesker i Russland, Midtøsten og Europa skylder Putin. Finnes det noen annen person som har gjort så mye for at millioner av mennesker skal få leve i fred og trygghet?

Les mer om realpolitikeren Putin, Syria og behovet for felles innsats for å nedkjempe den islamistiske trusselen her.

Trykket i Friheten 1. mars 2018.

Publisert i Putin | Legg igjen en kommentar

Lite nytt

En selvsikker president.

Den 14. desember holdt Vladimir Putin sin årlige tv-overførte pressekonferanse, en seanse som varte i tre timer og tre kvarter og hadde tiltrukket seg 1600 journalister. Putin avslørte at han aktet å stille til gjenvalg ved presidentvalget i 2018 som uavhengig kandidat, og ikke som kandidaten til regjeringspartiet Det forente Russland. For øvrig frembrakte pressekonferansen lite nytt.

De fleste av spørsmålene på pressekonferansen ble stilt av russiske journalister og dreide seg om russisk økonomi, byråkrati, prisen på kommunale tjenester og andre temaer knyttet til folks hverdag. Putin besvarte disse spørsmålene med stor sakkunnskap, og fremla en mengde statistiske opplysninger som viste at russisk økonomi vokste til tross for en lav oljepris og vestlige sanksjoner. Presidentens budskap var at russisk økonomi var blitt mindre avhengig av utenlandsk etterspørsel og i større grad rettet seg mot det hjemlige markedet, og at næringsstrukturen var i ferd med å bli mer differensiert, blant annet ved at landbruket opplevde betydelig vekst.

Putin fikk også spørsmål om hvorfor det ved presidentvalgene etter hans makttiltredelse i 2000 ikke hadde vært noen reelle motkandidater. Putins svar var at det ikke var hans oppgave å frembringe motkandidater, og at opposisjonen burde gå i seg selv for å forklare sin svakhet. Opposisjonen hadde nøyd seg med å rakke ned på myndighetene og ikke tatt seg bryet med å lage et program som gav svar på tidens utfordringer og kunne appellere til velgerne, erklærte han.

En av dem som stilte spørsmål på pressekonferansen, var Ksenija Sobtsjak, en ung tv-stjerne og tilhenger av den utenomparlamentariske opposisjonen som har erklært at hun akter å utfordre Putin ved presidentvalget i 2018. At hun ved å delta på presidentens pressekonferanse satte sitt eget kandidatur til presidentembetet i et underlig lys har hun tilsynelatende ikke reflektert over.

På pressekonferansen fikk Putin også spørsmål om sitt forhold til Donald Trump, russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget, Nord-Korea, Ukraina, Syria, forholdet til Kina, terrorisme og utestengelsen av Russland fra Vinter-OL. Svarene på disse spørsmålene var en gjentakelse av russiske myndigheters syn slik det tidligere har blitt presentert ved en rekke anledninger, og derfor av liten interesse.

Det mest dramatiske som skjedde på pressekonferansen, var at en av deltakerne som hadde kommet med en rekke kritiske spørsmål og kommentarer til russisk fiskeripolitikk og ressursforvaltning, avslørte at han ikke var journalist, men direktøren for en fiskeforedlingsbedrift i Murmansk, og at han hadde skaffet seg adgang til utspørringen av presidenten ved å utgi seg som journalist, for derved å kunne konfrontere Putin med sine spørsmål og kommentarer på direktesendt tv.

Valgplakat til støtte for Arbeiderpartiet og Einar Gerhardsen. «Resultatene er det som teller.» Det kunne like gjerne ha vært mottoet til pragmatikeren og realpolitikeren Vladimir Putin.

Det mest interessante ved denne pressekonferansen og liknende opptredener fra den russiske presidentens side er ikke hva som faktisk fremkommer av nye opplysninger, men hva disse arrangementene forteller om russisk politisk kultur.

I flere timer presenterer Putin et vell av statistikk og faktaopplysninger om de fleste sider ved det russiske samfunnet, ispedd kommentarer til internasjonale forhold. Dette er en form for politikk vestlige politikere bedrev for noen tiår siden da de før valgene presenterte sine løfter til velgerne, arbeidet for å innfri løftene etter å ha blitt valgt og fremla regnskap over hva de hadde utrettet før neste valg.

Hadde en vestlig politiker forsøkt å bedrive denne formen for politikk i dag, ville vedkommende ha blitt oversett av både massemedia og velgerne og derfor vært dømt til å tape. Russiske velgere, derimot, ser ut til å sette pris på denne trauste formen for politikk. Forklaringen er sannsynligvis at de fleste russere ønsker stabilitet og trygghet etter kaoset og usikkerheten på 1990-tallet.

Se Putins pressekonferanse dubbet til engelsk her.

Les om hvorfor Putin kan oppfattes som en russisk utgave av Einar Gerhardsen her.

Trykket i Friheten 23. desember 2017.

Publisert i Putin, Russisk politikk | Legg igjen en kommentar

En russisk Gerhardsen?

Einar Gerhardsen.

Vladimir Putin har erklært at han ønsker å stille til gjenvalg som president i 2018. Det betyr at det russiske presidentvalget er avgjort. Putin støttes i dag av 70–80 prosent av den russiske befolkningen, og hverken i den parlamentariske eller i den utenomparlamentariske opposisjonen finnes det noen som kan utfordre ham. Det eneste spenningsmomentet er hvor høy valgdeltakelsen vil bli.

Det at de fleste anser valgutfallet som gitt gjør at mange, ikke minst blant Putins tilhengere, kan komme til å la være å stemme. Det vil da kunne oppstå noe som minner om borgermestervalget i Moskva i 2013. Alle tok det for gitt at den populære sittende borgermesteren Sergej Sobjanin ville vinne valget, og mange unnlot derfor å stemme. Resultatet ble at opposisjonskandidaten Aleksej Navalnyj, som hadde lyktes i å mobilisere sine tilhengere, oppnådde 27,3 prosent av stemmene, mens Sobjanin med et nødskrik unngikk en annen valgomgang ved å få 51,4 prosent.

Ingen tror at Putin vil måtte gjennomgå en annen valgomgang, men presidenten ønsker selvsagt å vinne med god margin og høy valgdeltakelse.

Vladimir Putin. En russisk Gerhardsen?

I Vesten er mange skeptiske til at Putin stiller til gjenvalg. Det kan i den anledning være grunn til å reflektere over det som åpenbart er forskjeller mellom russisk og vestlig politisk kultur.

Putins fremste aktivum er at han står for stabilitet. Russiske velgere ønsker selvsagt reformer, modernisering og økonomisk vekst. Men de vil at dette skal skje innenfor trygge rammer, og gjenvelger derfor Putin og den styrende eliten ved valg etter valg.

Dette er en politisk kultur som klart atskiller seg fra den politiske kulturen vi finner i Norge og andre vestlige land. Hos oss blir regjeringene oftest byttet ut ved valgene, og det regnes som en politisk bragd dersom en regjering lykkes i å bli gjenvalgt, slik Solberg-regjeringen ble nå i høst. Skepsisen til den politiske eliten er stor, og det er en utbredt oppfatning om at makt korrumperer. Dessuten kan det virke som om velgerne har en tendens til å bytte ut de styrende rett og slett fordi de kjeder seg.

Denne oppjagede politiske kulturen er imidlertid av nyere dato. Tidligere hadde vestlige land en politisk kultur som minner om dagens russiske ved at sterke ledere ble gjenvalgt ved valg etter valg. Det er nok å minne om ledere som Franklin D. Roosevelt, som ble valgt til amerikansk president tre ganger og bodde i Det hvite hus fra 1933 til sin død i 1945, Charles de Gaulle, fransk president i 1959–69 og skaperen av Den femte republikk, og vår egen Einar Gerhardsen.

Valgplakat for Arbeiderpartiet (1945)

Det er mange likhetstrekk mellom Putins og Gerhardsens styre. Putin kom til makten i 2000 og vil med mindre det skjer noe uforutsett styre Russland til 2024, altså i 24 år. Gerhardsen kom til makten i 1945 og styrte Norge til Arbeiderpartiets valgnederlag i 1965, altså i 20 år. Putin overlot i 2008 presidentembetet til Dmitrij Medvedev og ble selv statsminister, for så i 2012 igjen å innta presidentembetet, mens Medvedev ble gjort til statsminister. Gerhardsen overlot i 1951 statsministerstolen til parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet Oscar Torp og ble selv ny parlamentarisk leder, for så i 1955 å komme tilbake som statsminister, mens Torp ble stortingspresident.

Selvsagt var det mange i samtiden, ikke minst i den borgerlige opposisjonen, som beskyldte Arbeiderpartiet, som løste sine uenigheter på kammersett og praktiserte hønsvaldsk parlamentarisme, for maktarroganse, akkurat som deler av den urbane over- og middelklassen i Russland i 2011–12 protesterte mot ”rokeringen” mellom Putin og Medvedev som brakte Putin tilbake til makten.

Valgplakat for Det forente Russland: «Putins Russland, forent og uslåelig».

Men knapt noen ville i etterkrigstidens Norge hevde at Gerhardsens og Arbeiderpartiets styre var diktatur, slik vestlige kritikere i dag hevder at Putins 18 år ved makten viser at Russland er et diktatur, eller i det minste et halvdiktatur. Tvert imot gav et flertall av velgerne Arbeiderpartiet fornyet tillit ved valg etter valg. Og i tillegg til en velsmurt partiorganisasjon var partiets største fortrinn dets beviselige evne til å styre landet og løfter om fortsatt stabilitet og fremgang. Akkurat som Putins og Det forente Russlands største fortrinn er styringsevne og løfter om stabilitet og fremgang.

Intet varer evig. Gerhardsen og Arbeiderpartiet ble diskreditert av Kings Bay-saken i 1963 og mistet makten ved stortingsvalget i 1965. Putin og Det forente Russland vil selvsagt heller ikke kunne regjere evig. I dag virker det imidlertid ikke som om noe kan true den russiske presidenten og Det forente Russland, og at russerne er godt fornøyd med å ha den samme type styre som det store flertall av nordmenn sluttet opp om for noen tiår siden. Og dersom russerne vil ha en myndig hånd, stabilitet og økonomisk vekst slik det store flertall av nordmenn ønsket i under gjenreisningen etter krigen, kan det knapt være noen katastrofe eller et uttrykk for manglende demokratisk sinnelag.

Les om hvordan den utenomparlamentariske opposisjonen i Russland utpekte en katt til sin kandidat ved presidentvalget i 2018 her.

Trykket i Friheten 5. januar 2018.

Publisert i Putin, Russisk politikk | 3 kommentarer

En krigserklæring

Den internasjonale olympiske komité har vedtatt at Russland ikke skal få delta ved Vinter-OL i Pyeongchang. Russiske idrettsutøvere som overfor en internasjonal komité kan bevise at de ikke har brukt doping, skal kunne delta, men ikke under russisk flagg og uten et russisk støtteapparat. Dette kan ikke betegnes som noe annet enn en krigserklæring.

Og dette tøvet skal vi tro på!?

Alle vet at denne saken ikke har noe med idrett å gjøre, men utelukkende dreier seg om internasjonal politikk. Doping i idretten er et globalt problem. Russiske idrettsutøvere har utvilsomt brukt doping, men det har idrettsutøvere fra tilnærmet alle andre land på kloden også gjort. Når det såkalte verdenssamfunnet med USA i spissen nå bruker en frynsete russisk idrettsfunksjonær, som idag lever i eksil i USA, og dennes røverhistorier om innbrudd, forbyttede dopingprøver og hemmelige dopinglaboratorier til å tegne et bilde av russisk idrett som styrt av hemmelige tjenester og gjennomsyret av doping, viser det hvordan idretten brukes i et skittent politisk spill.

Ved sin beslutning om å utestenge Russland fra Vinter-OL har USA og Vesten, som er de som har drevet frem denne beslutningen, ikke bare erklært krig mot den russiske staten, men også mot vanlige russere.

Et stort antall russiske idrettsutøvere vil få sin idrettskarriere ødelagt som en følge av beslutningen om å utestenge Russland fra Vinter-OL. Å utøve toppidrett samtidig som deres eget land mobbes og de selv nektes et nasjonalt støtteapparat vil for mange neppe være mulig eller noe de ønsker å være med på. Russiske idrettsutøvere har knapt heller noen grunn til å ha tiltro til komiteen som skal avgjøre hvilke av dem som har brukt doping. Men når det såkalte verdenssamfunnet på denne måten kan ødelegge karrieren til et stort antall russiske idrettsutøvere fordi de tilhører ”feil” nasjon, betyr det at russere også i andre sammenhenger risikerer å bli rettsløse, for eksempel ved at russiske selskaper får sine eiendommer i utlandet beslaglagt eller russiske turister trakasseres.

At de nå angripes som folk er både den russiske ledelsen og vanlige russere klar over. At det vil komme russiske svar utestengningen av Russland fra Vinter-OL er det neppe grunn til å tvile på.

På en måte er beslutningen om å utestenge Russland fra Vinter-OL bra. Den fjerner hva russerne fremdeles måtte ha av illusjoner om at det er mulig å samarbeide med Vesten, og at Vesten vil være villig til kompromisser dersom Russland selv gjør innrømmelser. Når vestlige land opptrer så aggressivt som de nå gjør, viser det at innrømmelser fra russisk side bare vil utløse nye vestlige krav.

Uavhengig av hva landet gjør eller ikke gjør vil Russland bli utsatt for sanksjoner og provokasjoner fra Vesten, slik vil de fleste russere oppfatte beslutningen om å utestenge Russland fra Vinter-OL.

For den olympiske idé og internasjonal idrett er beslutningen om å utestenge Russland fra Vinter-OL en katastrofe. Når idretten til de grader politiseres at et stort idrettsland og flere titalls toppidrettsutøvere utestenges, blir den type fredelig kappestrid på tvers av landegrensene idretten representerer ikke lenger mulig.

Hvilken legitimitet vil et OL uten russisk deltakelse ha?

Et OL uten russisk deltakelse blir dessuten en parodi, slik at medaljevinnerne i Pyeongchang nærmest vil måtte skamme seg over medaljene sine.

At Norges Idrettsforbud tilsynelatende støtter beslutningen om å utestenge Russland fra Vinter-OL er skuffende. Idag er det Russland som rammes fordi idretten trekkes inn i et storpolitisk spill. Imorgen kan det være vi selv som rammes, for eksempel ved at det settes i gang en hatkampanje mot Norge på grunn av selfangsten eller pelsdyroppdrett som resulterer i krav om idrettsboikott av Norge. Hvordan ville vi selv oppfatte det dersom norske idrettsutøvere skulle bli ofret i et politisk spill?

Norske idrettsutøvere og vanlige nordmenn bør vise at de gjennomskuer det skitne spillet Russland og russiske idrettsutøvere nå utsettes for ved å protestere mot utestengelsen av Russland fra Vinter-OL.

Les om politiseringen av Melodi Grand Prix og hetsen mot Russland her.

Trykket i Friheten 9. desember 2017.

Publisert i Annet | 1 kommentar

Forblindet russlandsforskning

Den 1. desember arrangerte Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) konferansen Competing Realities der temaet var Russlands bruk av propaganda og desinformasjon til å undergrave de vestlige samfunnene og den hjemlige bakgrunnen for russiske myndigheters propagandavirksomhet. Konferansen frembrakte knapt noe av faglig interesse, men var like fullt interessant siden den viste hvor ideologisert, for ikke å si forblindet vestlig russlandsforskning idag er.

Budskapet i samtlige av innledningene var, som forventet, at russiske myndigheter bedriver en propagandakrig mot Vesten. Hva denne propagandakrigen egentlig bestod i var heller uklart. Det skyldtes trolig at det var så mange innledere at hver av innledningene ikke var på mer enn 20 minutter, noe som gjorde at de fleste av innlederne hadde problemer med å si noe fornuftig.

Faglig sett var konferansen derfor uinteressant. Den var likevel ikke uten verdi fordi den viste hvor ideologisert russlandsforskningen er, herunder ikke minst hvilke blindflekker vi finner i denne forskningen.

Fører høyere levestandard og flere pc-er til mindre nasjonalisme?

Høyere levestandard, fremveksten av en middelklasse og flere pc-er i befolkningen vil føre til fremveksten av en opposisjon som vil velte Putins regime og gjøre Russland til et ”normalt” land, altså til en kopi av de vestlige landene. Dette var et av budskapene på konferansen, slik det har vært det på konferanse etter konferanse de siste 10–15 årene. Men er det sant? Hvorfor kan ikke økonomisk fremgang, stigende levestandard og flere pc-er like gjerne føre til at folk blir mer nasjonalistiske og mer avvisende i forhold til Vestens angivelig universelle verdier? Ser man på land som Russland og Kina, er det mye som tyder på at økonomisk fremgang fører til nettopp nasjonalisme.

Vestens forsøk på å spre sine verdier til Russland er legitim og atskiller seg fra Russlands propagandakrig mot Vesten var et annet av budskapene på konferansen. Hvorfor? Jo, fordi spredningen av vestlige verdier til Russland var til det beste for russerne, mens den russiske propagandaen hadde til hensikt å ødelegge de vestlige samfunnene.

Denne paternalistiske besserwisserholdningen, som unektelig preger Vestens forhold til resten av verden, er basert på en nærmest hegeliansk oppfatning om at historien bare har en legitim utviklingsvei, nemlig mot et sekulært, liberalt demokrati av vestlig type. Det er selvfølgelig noe tøv. Historien har ingen gudegitt mening, og alle folk har den samme selvfølgelige rett til å innrette seg slik de selv ønsker. Ønsker russerne å ha en sterk leder, tradisjonelle verdier og forbud mot homomarsjer, er det deres egen sak.

Resten av verden kommer ikke til å bli en kopi av Vesten. Tvert imot vil verden bli stadig mindre preget av vestlige verdier ved at Russland, Kina, Iran og en mengde andre stater går sin egen vei.

Eksempel på russisk propaganda som ble fremlagt på konferansen. Er dette en trussel mot et sunt samfunn?

Russisk propaganda, nettroll og liknende er i seg selv knapt av interesse. Det interessante er hva det sier om dagens vestlige samfunn dersom russisk propaganda virkelig utgjør en trussel. Konferansen burde ha spurt hva det er ved dagens vestlige samfunn som gjør at russisk propaganda utgjør en trussel.

Svaret er åpenbart: Russland vinner propagandakrigen som idag utvilsomt pågår, av to grunner:

1) RT (tidligere Russia Today), den russiske tv-kanalen som henvender seg til et vestlig publikum, og andre russiske massemedier opptrer på en utilslørt partisk måte. Budskapet er ikke ”Vi forteller deg sannheten”, men ”Dette er den russiske versjonen som du også bør lytte til” og ”Det finnes ingen sannhet, alle bedriver propaganda”. I en tid da de fleste har mistet tiltroen til massemedia – noe som i seg selv forteller mye om krisen i de vestlige samfunnene – er dette et budskap som mange har langt mer sans for enn vestlige massemediers forsikring om at ”Vi forteller deg sannheten”, ”Vi viser deg verden slik den er” eller ”Vi går alltid makthaverne etter i sømmene”.

2) Putin og den russiske eliten bekjenner seg til en annen samfunnsmodell enn den vestlige eliten. Putin og resten av den russiske eliten er nasjonalister som lar seg lede av hva som er til beste for Russland. Den liberale vestlige eliten, derimot, består av globalister som forsøker å skape en vidunderlig ny verden ved å bryte ned de eksisterende nasjonalstatene. Problemet for den vestlige eliten er at det store flertall av befolkningen ønsker å leve et trygt liv i en verden som ikke atskiller seg så veldig mye fra den verdenen de vokste opp i, omgitt av mennesker som har samme utseende og kultur som de selv har, og som derfor protesterer mot nedbrytingen av staten de bor i, for eksempel ved stor innvandring. Russland vinner kort sagt propagandakrigen fordi nasjonalisme er en samfunnsmodell som appellerer til langt flere enn globalisme.

Hva forteller demoniseringen av Putin og Russland om dagens vestlige samfunn? Hvorfor er den vestlige eliten redd for Putin? Hvorfor stoler folk ikke lenger på massemedia? Hva er det som får et stort antall mennesker i de vestlige landene til å skrive lovprisninger av den russiske presidenten på nettet når han ydmyker vestlige politikere? Hvorfor angripes Trump – som i likhet med den russiske presidenten er en erklært anti-globalist – på samme måte som Putin?

Det burde være langt mer interessant å få svar på spørsmål som dette enn å jakte på russiske falske nyheter, nettroll og liknende.

Men denne type spørsmål kan en institusjon som NUPI, som har det å legitimere den globalistiske elitens verdensanskuelse og politiske prosjekter som en av sine fremste oppgaver, ikke stille.

Se videooverføring av NUPI-konferansen om Russland og propaganda her.

Les om forskjellen mellom det russiske og det vestlige synet på demokrati og det vestlige demokratis krise her.

Trykket i Friheten 23. desember 2017.

Publisert i Annet | 3 kommentarer