Om

Kaleidoskop  er et opplysningssenter om russisk politikk og samfunnsliv. Senteret vil publisere kommentarer til den politiske utviklingen i Russland og dets nabostater, lage analyser og intervjue russiske politikere og forskere.

Senteret ledes av Bjørn Nistad, doktor i russisk historie.

Massemedia og andre kan gratis benytte seg av materiale som publiseres av senteret mot at kilde oppgis.

 

Bokutgivelser

  • Russisk politisk idéhistorie fra opplysningstiden til idag, lærebok (326 sider), Solum Forlag A/S 2004.
  • Tsar-Russlands utenrikspolitikk 1700–1917, monografi (335 sider), Vidarforlaget 2012.
  • Sovjetunionens utenrikspolitikk 1917–1991, monografi (416 sider), Vidarforlaget 2013.
  • Eldre russisk idéhistorie – fra middelalderen til opplysningstiden, monografi (211 sider), Vidarforlaget 2015.
  • Russlands redningsmann – en politisk biografi om Vladimir Putin (332 sider), Vidarforlaget 2016.
  • Ukrainas historie, monografi (323 sider), Vidarforlaget 2017.
  • Geopolitikk, monografi (280 sider), Vidarforlaget 2019.
  • Tysklands historie I. Fra de eldste tider til rikssamlingen i 1871, monografi (225 sider), Vidarforlaget 2020.
  • Tysklands historie II. Fra rikssamlingen i 1871 til i dag, monografi (290 sider), Vidarforlaget 2021.        

TV-opptredener og videoer 

 

Radio-podcast