Utvidelse av det lokale selvstyret i Kasakhstan

Kajsar Nigmetov, leder for Senter for regionale studier.

I disse dager foregår det en politisk-administrativ reform i Kasakhstan som kraftig vil utvide det lokale selvstyret. Kjernen i reformen, som har blitt igangsatt etter initiativ fra president Qasym-Jomart Toquaev, består i at lederne for lokale selvstyrer skal velges direkte av befolkningen (i dag utpekes disse av folkevalgte forsamlinger på distriktsnivå). Dessuten skal det opprettes egne folkevalgte organer på grende- og naboskapsnivå – såkalte keneser – med rett til å avgjøre lokale saker.

I et intervju med Kazakhstanskaja pravda 28. april i år forteller Kajsar Nigmetov, leder for Senter for regionale studier, hva reformen av det lokale selvstyret går ut på.

Ifølge Nigmetov vil eksisterende organer for lokalt selvstyre på kommunenivå fortsatt bestå, men vil heretter måtte dele makten med de nye folkevalgte organene på grende- og naboskapsnivå.

Disse nye primære styrings- og administrasjonsorganene skal velges på folkemøter, og alle som har bodd i området de utgår fra i tre år, skal kunne velges inn i dem. De skal også kunne oppløses på folkemøter.

De nye folkevalgte organene på primærnivå skal delta i utarbeidelsen og gjennomføringen av lokale utviklingsplaner i samvirke med eksisterende styringsorganer på kommunenivå. Dessuten skal de ha ansvar for lokale sanitære tiltak, regulering av torg- og gatehandel og liknende.

Valg i Kasakhstan.

Arbeidsoppgavene til lederne for lokale selvstyrer – som heretter skal velges direkte av befolkningen – vil ifølge Nigmetov bestå i håndtering av saker knyttet til jord- og arealsutnyttelse, forsyning av befolkningen med vann, oppvarming og elektrisitet, sosialhjelp, helsevesen, sanitære forhold med mer.

”Ansvaret for utføringen av forpliktelsene han er pålagt vil lederen for det lokale selvstyret ha i forhold til kenesene, og vil dermed bli ansvarlig overfor alle innbyggerne på sitt territorium.”

Som en del av reformene av det lokale selvstyret vurderes det å gi lokale styringsorganer – som allerede har en viss kontroll med lokalt innkrevde skatter og avgifter – rett til å innkreve diverse skatter, avgifter og gebyrer, for eksempel skatt på lokal næringsvirksomhet eller forurensende aktiviteter.

De politiske partiene skal kunne foreslå kandidater til ledere for lokale selvstyrer, men det skal også være mulig å stille til valg uten å tilhøre noe parti. For å kunne bli leder for et lokalt selvstyre må man være 25 år og ha høyere utdannelse.

Lederne for lokale selvstyrer skal velges for fire år, men befolkningen skal kunne avsette dem dersom de ikke utfører sine plikter på en tilfredsstillende måte.

Hvor vellykket reformene av det lokale selvstyret vil bli gjenstår å se. En åpenbar følge av opprettelsen av tusenvis av styringsorganer på grende- og naboskapsnivå vil være at titusener – eller kanskje hundretusener – av mennesker trekkes inn i styre og stell. Hva dette vil bety i form av opplæring og myndiggjøring av befolkningen – en nødvendig forutsetning for folkestyre på alle nivåer – kan knapt nok overvurderes.

Det er fristende å sitere Alexis de Tocquevilles klassiske verk Om demokratiet i Amerika (1835):

Alexis de Tocqueville (1805-59), lokale folkevalgte organer utgjør folkestyrets grunnlag.

”Lokale institusjoner er for friheten hva grunnskoler er for vitenskapen. De plasserer den innenfor folks rekkevidde; de lærer folk å sette pris på den under fredelige forhold og venner dem til å ta den i bruk. Uten lokale institusjoner kan en nasjon gi seg selv en fri forfatning, men den har ikke frihetens ånd. [- – -] Den innfødte i Ny-England er knyttet til sitt grendelag fordi det er sterkt og uavhengig. Han har interesse for det fordi han deltar i dets styre. Han elsker det fordi han ikke har grunn til å beklage sin skjebne. Han investerer sine ambisjoner og sin fremtid i det. Innenfor dets begrensede rammer lærer han å styre samfunnet. Han lærer formaliteter foruten hvilke friheten bare kan vinne frem gjennom revolusjoner, og blir gjennomsyret av deres ånd. Han utvikler en sans for orden, forstår samspillet mellom maktene og ender med å besitte klare, praktiske ideer om naturen av sine plikter og utstrekningen av sine rettigheter.”

Tilsynelatende gjør myndighetene i Kasakhstan mye for å trekke brede befolkningsgrupper inn i styre og stell. Ved parlaments- og lokalvalget i 2021 var det således innført en kvote på 30 prosent for kvinner og 20 prosent for personer under 35 år.

Det virker også som om omverdenen har tillit til styret i Kasakhstan. På en rangering av global konkurransedyktighet, utarbeidet av Institute for Management Development i Sveits, der et effektivt styre og en god forvaltning utgjør en viktig del av rangeringsgrunnlaget, inntok Kasakhstan i 2021 således 35. plass (blant 64 vurderte), fremfor land som Latvia, Slovenia og Spania.

Les om parlaments- og lokalvalget i Kasakhstan i 2021 her.

Les en sammenlikning av Kasakhstan og Ukraina her.

Trykket i Friheten 22. juli 2021.

Dette innlegget ble publisert i Samveldet av uavhengige stater. Bokmerk permalenken.

1 svar til Utvidelse av det lokale selvstyret i Kasakhstan

  1. Tilbaketråkk: Kasakhstans president taler til nasjonen | Kaleidoskop

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s