Aftenposten desinformerer om Putin og andre verdenskrig

Var Molotov-Ribbentrop-pakten mellom Hitler-Tyskland og Stalins Sovjet i 1939 kynisk aggresjon og en årsak til annen verdenskrig eller et legitimt forsvarstiltak fra sovjetisk side?

Nylig kom jeg på nettet over Aftenpost-artikkelen ”For 75 år siden ble det fred i Europa. Nå skaper løgner om annen verdenskrig uro”, skrevet av Ingrid Brekke. Jeg regnet med at artikkelen ville ta for seg Vladimir Putins mye omtalte betraktninger om årsakene til utbruddet av annen verdenskrig, som han fremførte på et møte for lederne i Samveldet av uavhengige stater (SUS) i St. Petersburg 20. desember 2019. Jeg hadde ingen illusjoner om at kaldkrigsorganet Aftenposten ville være velvillig innstilt til den russiske presidentens utlegninger av historien, men jeg regnet tross alt med at avisen ville gjengi hans oppfatninger på en redelig måte.

Siden jeg selv hadde sett Putins opptreden på SUS-møtet og funnet hans argumenter overbevisende, var jeg spent på hvilke innvendinger Aftenposten ville komme med. Kanskje hadde avisen innhentet kommentarer fra historikere som hadde et annet syn på årsakene til annen verdenskrig enn Putin?

Da jeg åpnet Aftenpost-artikkelen, oppdaget jeg imidlertid at den ikke gjengav ett eneste av argumentene Putin hadde fremført for å begrunne sitt syn på at Polen – og England og Frankrike – hadde et medansvar for utbruddet av annen verdenskrig. Jeg var forberedt på det meste, men ikke på dette.

Aftenposten erklærer at den russiske presidenten bedriver historieforfalskning, og så nekter avisen å gi leserne innblikk i hva Putin faktisk har sagt om årsakene til annen verdenskrig!

Det eneste Aftenpost-artikkelen sier om Putins syn på annen verdenskrig, er at han skal ha kalt Polens ambassadør i Berlin på 1930-tallet ”avskum” og ”antisemittisk svin”, og at han forsvarte den sovjetiske besettelsen av Øst-Polen i 1939 som en aksjon som reddet mange liv fra nazistene.

Ut fra dokumentene Putin siterte fra på SUS-møtet å dømme virket det som han hadde god grunn til å karakterisere den polske ambassadøren i Hitler-Tyskland og diverse polske politikere på 1930-tallet som nettopp antisemittiske svin (”Dersom dere klarer å løse jødespørsmålet, skal vi reise et minnesmerke over Hitler i sentrum av Warszawa.”). Og at den sovjetiske innrykningen i Øst-Polen etter det tyske angrepet på Polen i september 1939 reddet tusener av liv kan det knapt være tvil om. Da tyske styrker sommeren 1941 rykket inn i de hviterussiske og ukrainske områdene som i 1939 ble annektert av Sovjetunionen, gjennomførte de og lokale nasjonalister massedrap på jøder og andre i deres øyne uønskede befolkningselementer. Et eksempel kan være ukrainske fascisters drap på 3–5000 jøder i Lvov etter at tyske styrker 30. juni 1941 hadde inntatt byen.

Dette var imidlertid randbemerkninger i Putins utlegning på SUS-møtet av årsakene til annen verdenskrig.

Les om hvordan Stalin og sovjetledelsen på 1930-tallet prøvde å skape en kollektiv oppdemningspolitikk mot Hitler-Tyskland.

Skjematisk oppsummert sa Putin følgende: 1) Mange stater, heriblant England, Frankrike og Polen, inngikk på 1930-tallet avtaler med Hitler-Tyskland. Den berømmelige Molotov-Ribbentrop-pakten ble inngått etter at en rekke stater hadde inngått ikke-angrepsavtaler og andre avtaler med Hitler-Tyskland. 2) Ved selv å rette territorielle krav mot landet bidrog Polen – og Ungarn – i 1938–39 til likvideringen av Tsjekkoslovakia. 3) England og Frankrike førte en svak og ettergivende politikk overfor Hitler-Tyskland og nektet å samarbeide med Sovjetunionen og oppmuntret dermed tysk aggresjon. 4) Ikke-angrepsavtalen mellom Hitler-Tyskland og Sovjetunionen (Molotov-Ribbentrop-pakten) ble inngått på et tidspunkt da sovjetiske bestrebelser på en kollektiv oppdemning mot Hitler-Tyskland hadde mislyktes og et tysk angrep på Polen var uunngåelig, og da Sovjetunione følgelig hadde rett og plikt til å tenke på sin egen sikkerhet.

Man behøver ikke å være enig i disse argumentene. For eksempel kan man spørre hvorvidt de avtalene England, Frankrike, Polen og andre stater på 1930-tallet inngikk med Hitler-Tyskland kan sammenliknes med Molotov-Ribbentrop-pakten med dens hemmelige tilleggsprotokoll, som delte Polen, Baltikum og andre områder inn i en tysk og en sovjetisk interessesfære. Man kan hevde at polsk og ungarsk aggresjon i høyden bidrog til likvideringen av Tsjekkoslovakia, men ikke hadde noe å si for utbruddet av annen verdenskrig. Eller man kan spørre om Hitler hadde turt å angripe Polen uten å ha inngått en ikke-angrepsavtale med Sovjetunionen.

Men skal man beskylde noen for historieforfalskning, må man i det minste være anstendig nok til å gjengi deres argumentasjon på en vederheftig måte.

Jeg var sjokkert over Aftenpost-artikkelen og ringte avisen og bad om å få snakke med en av redaktørene. Det lyktes jeg ikke i, men fikk snakke med journalisten som hadde skrevet den, Ingrid Brekke.

Jeg spurte Brekke om hvorfor hun ikke gjengav Putins argumenter så leserne selv kunne ta stilling til dem. Og det utspant seg en heftig samtale – som ble fortsatt som en epostutveksling – som avslørte at Brekke hverken hadde kjennskap til Putins syn på annen verdenskrig eller hadde satt seg inn i hans opptreden på SUS-møtet. Dessuten erklærte hun at det ikke var hennes oppgave å gjengi hva Putin måtte ha sagt eller ment. Da jeg sa at jeg var sjokkert over hennes opptreden, forsvarte hun seg med at krangelen mellom Putin og polske politikere om andre verdenskrig hadde pågått lenge, og at hun derfor hadde rett til å kommentere denne krangelen uten å ta stilling til Putins opptreden på SUS-møtet.

At Putin og andre russiske politikere har diskutert årsakene til annen verdenskrig og andre spørsmål med polske politikere stemmer. Og man kan selvsagt referere til biter av denne diskusjonen uten å komme inn på Putins utlegning av årsakene til andre verdenskrig på SUS-møtet, for eksempel ved å skrive om at man i Polen er oppbrakt over russiske anklager om antisemittisme.

Men dersom man beskylder den russiske presidenten for historieforfalskning, slik Brekke gjør ved å fastslå at ”De [polakkene] har opplagt historien på sin side”, bør man være anstendig nok til å gjengi hva Putin faktisk har uttalt om årsakene til andre verdenskrig.

”Det er langt fra første gang den russiske presidenten opptrer som historierevisjonist. Rehabiliteringen av Stalin og forsøk på å gjøre Molotov-Ribbentrop-pakten til noe positivt er temaer som stadig har dukket opp de siste tiårene,” heter det i Aftenpost-artikkelen. Det stemmer. På SUS-møtet gjorde ikke Putin noe annet enn å gjenta det offisielle – eller i det minste dominerende – russiske synet på årsakene til andre verdenskrig, som knapt skiller seg fra det sovjetiske synet, bortsett fra at man i sovjettiden benektet at det eksisterte noen hemmelig tilleggsprotokoll til Molotov-Ribbentrop-pakten.

Et minstemål av anstendighet dersom man ønsket å anklage Putin eller russiske myndigheter for historieforfalskning, ville derfor være å gjengi det russiske/sovjetiske synet på Molotov-Ribbentrop-pakten som et legitimt forsvarstiltak fra sovjetisk side.

Jeg kjenner ikke Ingrid Brekke og vet derfor ikke hvorvidt hennes anklager mot Putin for å drive historieforfalskning samtidig som hun unnlater å opplyse leserne om hva Putin har sagt eller det russiske synet på årsakene til annen verdenskrig, skyldes latskap, uvitenhet eller et ønske om å opptre som en kaldkrigshissende brønnpisser.

At artikler som ”For 75 år siden ble det fred i Europa. Nå skaper løgner om annen verdenskrig uro”, som bryter med alle prinsipper for anstendig journalistikk og elementær redelighet, kan komme på trykk i et riksmedium som Aftenposten viser hvor langt demoniseringen av Putin og Russland har kommet.

Sovjetiske tropper rykker inn i det frigjorte Praha i mai 1945.

Ekstra skammelig er det at bakgrunnen for denne sjofle bakvaskelsen av Putin og Russland er 75-års jubileet for avslutningen av annen verdenskrig – i disse dager er det 75 år siden sovjetiske tropper satte en stopper for massedrapene på jøder i Auschwitz. Man kan like det eller ikke, men det var først og fremst den sovjetiske krigsinnsatsen som gjorde det mulig å nedkjempe Hitler-Tyskland og å befri Europa, inkludert Norge. Og en av årsakene til at Sovjetunionen klarte å stå imot det tyske angrepet i 1941, som brakte tyske stridsvogner til utkanten av Moskva, var trolig at landet ved å inngå Molotov-Ribbentrop-pakten i forkant av det tyske angrepet på Polen høsten 1939 hadde skaffet seg en sikkerhetssone i vest. Mennesker i hele Europa bør være takknemlige for sovjetledelsens manøvrer i forkant av krigsutbruddet i 1939 og Molotov-Ribbentrop-pakten. Ved å redde seg selv reddet Sovjetunionen Europa.

Les om Putins betraktninger om av årsakene til annen verdenskrig på SUS-møtet her.

Les om hvordan Storbritannia og Frankrike i 1938 utleverte Tsjekkoslovakia til Hitler her.

Trykket i Friheten 6. februar 2020.

Dette innlegget ble publisert i Annet, Massemedias russlanddekning. Bokmerk permalenken.

1 svar til Aftenposten desinformerer om Putin og andre verdenskrig

 1. Torolv Stunes, Brøsetvn. 67, 7046 Trondheim sier:

  Selv har jeg for noen år siden studert «den nyere tids» europeiske historie, og senere prøvd å følge med på dette område. Nistad har referert hovedtrekk av Putins forklaring om årsakene til 2. verdenskrig.
  Så vidt jeg kan se -ut fra de historie verk jeg har lest- er framstillingen fakta basert. Så kan selvsagt tolkningen av de ulike hendelser være forskjellig -ofte ut fra eget politisk syn.
  På det utenriks politiske område framstår beklageligvis «Aftenposten» som en lite seriøs avis. At avisen forfekter et bestemt politisk syn, er vel kjent, men det blir ekstra ille når en angriper en så vidt sentral person som Putin, uten å bry seg med å referere hans uttalelser på området.
  Da har journalisten brutt grunnleggende yrkesetiske prinsipp, og avisen – som hefter for dette- framstår som et lit seriøst propaganda organ!

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s