Putin og Folkefronten

Folkefrontens slagord: Er du for Putin, er du for fronten.

Folkefrontens slagord: Er du for Putin, er du for fronten.

Anastasija, du plager meg. Hver gang du reiser deg, føler jeg at du vil si noe som krever vår oppmerksomhet, uttalte Vladimir Putin som svar på et spørsmål fra Anastasija Mytalenko, leder for aksjonen ”For ærlige innkjøp”. Forumet der den russiske presidenten kom med denne spøkefulle bemerkningen, var Den allrussiske folkefrontens kongress i Moskva 22. november i år. I dagens Russland spiller Folkefronten en viktig rolle, og det er grunn til å se på organisasjonens virksomhet.

Den allrussiske folkefronten ble dannet våren 2011 på initiativ fra daværende statsminister Vladimir Putin. Den erklærte hensikten var å skape folkelig støtte til myndighetenes politikk og å gjøre det mulig for andre enn partimedlemmer å stille til valg på listene til Det forente Russland, det i realiteten statsbærende partiet i Russland. Hundrevis av organisasjoner og sammenslutninger meldte seg inn i fronten, som snart fikk tusenvis av medlemmer. I dag hevder fronten å ha over 30 000 aktivister og å virke i hele Russland. I 2013 ble Putin valgt til Folkefrontens leder.

En viktig del av Folkefrontens arbeid består i å sørge for at reformprogrammet Putin i 2012, i tilknytning til sin gjeninnsettelse som president, lanserte for å gjøre Russland til et moderne og velstående land, blir realisert. Tanken er at frontens medlemmer skal avsløre ineffektivitet, korrupsjon og maktmisbruk og rette myndighetenes oppmerksomhet mot problemer som opptar borgerne.

Ved dumavalget i 2016 ble flere medlemmer av Folkefronten valgt inn i nasjonalforsamlingen på valglistene til Det forente Russland.

I sin tale på Folkefrontens kongress fremhevet Putin at medlemmene gjennom sin kontroll og øvrige virksomhet i løpet av de tre foregående årene hadde gjort det mulig for myndighetene å spare 227 milliarder rubler, og han tolket det som et positivt tegn at meningsmålinger viste at en stadig økende andel av befolkningen støttet frontens virksomhet.

Mange av innleggene på kongressen dreide seg om offentlige innkjøp og kamp mot korrupsjon. Blant annet ble det påpekt at offentlige myndigheter brukte store midler på veibygging og andre tiltak knyttet til næringsutvikling, men at det var liten kontroll med effekten av denne pengebruken. Et annet problem Putin fikk høre om, var at barnehager, sykehus og andre offentlige bygninger med pomp og prakt ble åpnet av guvernører og andre myndighetspersoner selv om de på ingen måte var klare for bruk. Som svar på disse innspillene lovet Putin strengere kontroll og hardere straff for misbruk av fellesskapets midler. Han lovet også å stille myndighetspersoner til ansvar for manglende evne til å fullføre byggeprosjekter innen fastsatte tidsfrister.

Andre spørsmål som ble tatt opp, var bygging av private landsteder i skogsområder beregnet på felles bruk, sjenerende søppelfyllinger, helsetilbudet til skoleungdom og behovet for å fornye boligmassen.

En bonde bad presidenten om ikke å oppheve forbudet mot import av landbruksprodukter Russland hadde innført som svar på de vestlige økonomiske sanksjonene. Jeg forstår deg og kan viske deg i øret at vi vil dra ut sanksjonene så lenge som mulig, var Putins svar.

Kongressen gav et godt innblikk i Folkefrontens virksomhet. Medlemmene engasjerer seg i kampen mot maktmisbruk og korrupsjon, og de tar opp spørsmål som opptar befolkningen, heriblant lokale saker. Dette er utvilsomt av betydning for å bekjempe vanstyre og korrupsjon, for å sette viktige samfunnsoppgaver på dagsordenen og for å øke folks tillit til myndighetene. Samtidig bidrar Folkefronten til å øke Putins makt og prestisje. Med tv og presse til stede går presidenten løs på udugelige og korrupte politikere og byråkrater, og han viser at han bryr seg om befolkningens ve og vel ved å love å løse problemer mange er opptatt av. Ansvaret for uløste samfunnsoppgaver fjernes fra presidenten og regjeringen og veltes over på lokale politikere og byråkratiet.

Vestlige forskere og kommentatorer har vært kritiske til Folkefronten. Fronten har blitt beskrevet som en usurpering av det politiske systemet fra Putins og myndighetenes side, som undergraving av demokratiet ved at et ikke-folkevalgt organ har blitt tildelt politisk myndighet og som et bevis på fraværet av demokrati i Russland. Fronten har dessuten blitt sammenliknet med sovjetene i Sovjetunionen som mer var propaganda- og sandpåstrøingsorganer for beslutninger fattet av kommunistpartiet enn virkelige styringsorganer valgt av befolkningen.

Det er noe i disse anklagene. Eksistensen av Folkefronten innebærer at oppgaver som i vestlige land i det minste i teorien ivaretas av konkurrerende politiske partier, for eksempel kontroll med forvaltningen, utøves av en ikke-folkevalgt bevegelse myndighetene i stor grad har kontroll over.

Samtidig er det grunn til å fremheve det positive ved at titusener av engasjerte samfunnsborgere trekkes inn i det politiske liv utenom de politiske partiene, folkevalgte organer og forvaltningen.

Det finnes ingen universelle modeller for et godt styre, og alle folk må derfor innrette seg ut fra sine forutsetninger og tradisjoner. Folkefronten har her den fordelen at den knytter an til tradisjonelle russiske forestillinger om at det eksisterer en naturlig allianse mellom lederen og folket mot oligarkiske elementer, det være seg adelen i tsartiden eller partipamper og byråkrater i nyere tid.

Dersom Folkefronten vinner befolkningens tillit ved å ta opp problemer som opptar vanlige mennesker, og å få myndighetene til å løse disse, vil den vokse i omfang og styrke og kanskje kunne fortrenge de politiske partiene. Makter den ikke dette, vil den overflødiggjøre seg selv og trolig bli avviklet.

Dette innlegget ble publisert i Putin, Russisk politikk. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s